QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

Perła świętej Jadwigi Królowej

International Journal of Understanding

Zwracamy się z prośbą o pomoc w reklamowaniu badań naukowych i budowie QJRIU. Jedną z form pomocy jest zakup International Journal of Understanding. Naukowcy polskiego pochodzenia powinni poczuwać się w obowiązku do reklamowania naszych badań. Pracownik naukowy może zakupić ten journal na konto instytucji w której pracuje i nie wymaga to od niego żadnego wyrzeczenia i prywatnych nakładów. Jak to naprawdę jest z tym patriotyzmem? My przymierając głodem prowadzimy badania tak bardzo potrzebne naszemu narodowi przeznaczają na to prywatne fundusze. Jakoś nikt z tych co tyle plotą o patriotyźmie nie poczuwa się do wsparcia tych naszych ogromnych wysiłków. Jeżeli szkoły sobotnie i harcerskie spędy są wyrazem ogromnego patriotyzmu to jak w tym kontekście wygląda nasza walka o odzyskanie godności Polaka? Ten infantylny patriotyzm to nie tylko oznaka depolonizacji ale wystawianie bardzo negatywnego wizerunku dla naszego narodu. Jak długo możemy znosić tak potworne poniżanie i zapędzanie nas do niewolniczej pracy od tych którzy przygotowują nam kolejny Katyń.

 

W ramach przygotowań do obchodów 15-tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej (z okazji rocznicy urodzin Królowej Jadwigi) został wydany drugi numer International Journal of Understanding. W drugim numerze prezentowane są najnowsze prace związane z implementacją wiedzy i uczeniem SUS-a w nabywaniu zdolności rozumienia i specjalistycznej wiedzy związanej z rozumieniem wizualnych obiektów. Wizualne obiekty podpadają pod ontologiczną kategorię. Ontologiczna kategoria to termin który oznacza zbiór obiektów, które mogą być postrzegane nieuzbrojonym okiem lub też z pomocą odpowiedniego technicznego urządzenia. Obiekt postrzegany przez SUS-a jest transformowany do wielopoziomowej sieci pojęciowej. Wiedza którą SUS nabywa jest traktowana w dwóch aspektach, w aspekcie wizualnym (wiedza wizualna) i w aspekcie pojęciowym (wiedza pojęciowa). Jednym naszym najbardziej znaczącym wkładem do rozwoju badań nad rozumieniem jest wprowadzenie wizualnego pojęcia które pozwala na łączenie wiedzy wizualnej i wiedzy pojęciowej. Dzięki tej własności SUS może nabywać wiedzę i przyswajać sobie wyobrażeniowe aspekty świata rzeczywistego. Nasze pionierskie badania pokazują jak w środowisku nabytej wiedzy zaczyna krystalizować pojęcie zaszczepione na zarodku wizualnej wiedzy nabytej w trakcie uczenia ontologicznych kategorii. Jednym z bardzo znacząch osiągnięć naszych najnowszych badań jest ukazanie jak ogromną rolę w procesie uczenia odgrywają zdolności. SUS podobnie jak człowiek może rozwijać swoje zdolności pozwalające na coraz lepsze przyswajanie wiedzy i co za tym idzie rozumienie otaczającego świata. W przypadku SUS-a rozwijanie zdolności związane jest z implementacją coraz bardziej złożonych algorytmów obrazowych transformacji i gromadzieniem, przechowywaniem i wykorzystaniem wiedzy tak wizualnej jak i pojęciowej.

Budowanie tak złożonego systemu jest możliwe tylko dzięki bardzo dobrej znajomości programowania. SUS implementowany jest w znaczącej mierze w C++ jednakże wiele „części składowych” jest implementowana w oparciu o bardzo dobrą znajomość języków takich jak Prolog, Fortran jak również pseudo-języków takich jak język matematyki (Mathematica), S-Plus i wiele innych. Tylko niewiele naukowych ośrodków w świecie jest w stanie podjąć badania nad rozumieniem gdyż wymaga to zastosowania nowego paradygmatu w prowadzeniu nowoczesnych badań naukowych. Dzisiejszy profesor to naukowiec posiadający bardzo dobre zdolności programowania gdyż tylko to jest podstawą do prowadzenia badań związanych z implementacją wiedzy. Nasz instytut nie tylko prowadzi najnowocześniejsze badania naukowe ale również wypracowuje nowy paradygmat badań naukowych opartych o implementację wiedzy jak również wytycza zupełnie nowy kształ i kierunek nowego współczesnego uniwersytetu w którym zdobywanie wiedzy będzie w dużej mierze warunkowane badaniami związanymi z implementacją wiedzy. W czasach średniowiecza św. Jadwiga Królowa wprowadzała środowisko uniwersyteckie wśród narodów środkowo-wschodniej Europe w celu krzewienia nowej kultury wspartej na rozumieniu świata wzbogaconego o naukowe podejście. W XXI wieku Instytut Badań nad Rozumieniem im. św. Jadwigi Królowej toruje drogę dla nowego paradygmatu w którym implementowana wiedza przestaje być balastem na drodze do budowania silnej wiary.

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142, Australia