QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

 

8 CZERWCA 
SWIETO SW. JADWIGI KROLOWEJ

Co roku 18 lutego w dzień urodzin Królowej Jadwigi, na ręce królowej roku przekazywany będzie krzyżyk z drogim kamieniem jako zapewnienie, że skarb wiary będzie przekazywany młodemu pokoleniu przez szkoły wszystkich szczebli.

W tym roku po raz pierwszy na ręce Królowej Roku Dominiki Wasilewskiej zostaje przekazany krzyżyk z ametystem od pracowników Ministerstwa Edukacji (w Australii) i QJF, Rady Rodziny św. Jadwigi Królowej i Sodalicji św. Jadwigi Królowej. Jest to zapewnienie uczniów, że instytucje odpowiedzialne za układanie programu nauczania, kuratoria jak również nauczyciele będą zobowiązani do przekazywania skarbu wiary młodemu pokoleniu.

Królowa Roku reprezentuje uczniów jak również studentów i to nie tylko szkół Jadwigowych. Mamy nadzieję że w następnych latach coraz więcej instytucji jak również szkół (nie tylko Jadwigowych) będzie przyłączać się do tego zapewnienia. Najważniejszą sprawą jest aby szkoła, z której wywodzi się królowa roku wzięła na siebie zorganizowanie tej uroczystości. Bardzo ważne jest aby królowa roku stała się reprezentantką uczniów a przy tym również swojej szkoły, szkół Jadwigowych i być może szkół całej Polski.

W czerwcu królowa roku jest zaangażowana w przekazanie pluszowych zwierzaczków dla maluchów z lokalnego domu dziecka. Ta impreza niejednemu wycisnęła łezkę z oka i bardzo emocjonalnie jest odbierana przez ludzi z Polonii nie tylko australijskiej. Pragnęlibyśmy aby królowa roku zorganizowała również spotkanie z politykami i żeby to był jej własny wkład. Takie spotkanie może pomóc zrozumieć tym, którzy są odpowiedzialni za bardzo niski polityczny standard obecnych środowisk ‘politycznych’ w Polsce, że sprawowanie władzy to ogromna odpowiedzialność i to że korona jest niekiedy wielkim ciężarem monarchy, dla tych którzy prawdziwie reprezentują swój naród.

Po ostatnim incydencie usuwania krzyży na wniosek wyroku sądu w Strasbourgu jesteśmy ogromnie zaszokowani postawą europejskich i polskich katolików. Nie słyszeliśmy o jakimkolwiek proteście czy też nawet oburzeniu polskich katolików. My tu w Australii, gdzie istnieje ogromna dyskryminacja katolików jesteśmy bardzo wyczuleni na sprawy krzyża czy też wartości chrześcijańskich. Pragniemy uczulić społeczeństwo nie tylko polskie na nowatorskie poczynania niektórych skrajnych ugrupowań mających na celu budowanie zupełnie nowego „człowieka” w stylu Nowej Huty, Canberry czy też niektórych miast południowej Ameryki. Pragniemy dodać iż wdrażaniem najnowszej ideologii edukacyjnej zajmuje się tzw. ACER, który jest zapleczem lub też przedsionkiem (zależy z której strony się patrzy) masońskiego centrum Camberwell (dzielnica Melbourne).

Jak to jest możliwe, że w UE jakaś „psychopatka” może wnieść sprawę o usunięcie krzyży a przez to obrażać miliony katolików i powodować wręcz chorobliwą nienawiść do naszej chrześcijańskiej kultury? Jak to jest że nikt z katolików nie wniesie sprawy z powództwa prawa cywilnego za spowodowanie ogromnych szkód przez chorą z nienawiści do nas katolików „kobietę”? Jak to się dzieje, że sędziowie wydający wyrok powodujący wzrost nienawiści do katolików, falę prześladowań, w tym ataków na obiekty sakralne, księży i katolików świeckich nie zostają postawieni w stan oskarżenia o świadome podżeganie do kryminalnych przestępstw? Jak to się dzieje że bezprecedensowy atak na nas katolików (podobnie jak w czasach nazistowskich czy komunistycznych sądów) zwiastujący nadejście hitlerowsko-stalinowskiego terroru nie zostaje w porę odparty? W Australii już odczuwamy wzmożony terror psychiczny wymierzony przeciwko katolikom spowodowany wyrokiem sądu w Strasbourgu. Pragniemy wnieść sprawę przeciwko „sędziom” którzy wydali wyrok na nas katolików powodując rozpętanie szaleńczej nienawiści i spowodowanie fali prześladowań. Zachęcamy tych wszystkich którzy ucierpieli na skutek tego rasistowskiego wyroku „sądu” w Strasbourgu o wnoszenie skarg o odszkodowania i o ukaranie przestępców powodujących ogromną falę prześladowań. Bardzo prosimy o podanie nazwisk przestępców używających europejskich instytucji (Sąd w Strasbourgu) do spowodowania prześladowań katolików na całym świecie. 

 

Home

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142, Australia