8 CZERWCA 
SWIETO SW. JADWIGI KROLOWEJ

KRÓLOWA ROKU: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

POCZET KRÓLOWYCH

 

GALERIA PORTRETÓW KRÓLOWEJ JADWIGI

 

WYBOR KRÓLOWEJ ROKU 2008 – KRAKÓW

Istnieje wiele wizerunków Królowej Jadwigi tworzonych przez tak wybitnych twórców jak Jan Matejko czy Bacciarelli jednakże ciągle jawi się pytanie, jak naprawdę wyglądała Królowa Jadwiga. W galerii portretów św. Jadwigi Królowej prezentować będziemy współczesne odczytywanie wizerunku św. Jadwigi. Co roku, najpierw 16 października w rocznicę koronacji Jadwigi, a od roku 2010 w dniu 8 czerwca w rocznicę kanonizacji, wybierana Królowa Roku będzie uosabiać ten nasz wymarzony ideał Pani Wawelskiej. W ten szczególny dzień będziemy wpatrywać się w coraz to inne ale widziane oczami serca wciąż jednakże to samo oblicze naszej Wielkiej Królowej. Galeria ta będzie niejako zapisem naszych najskrytszych pragnień spotkania i zobaczenia już tu na ziemi naszej najpiękniejszej Jadwigi. Co roku w rocznicę koronacji Jadwigi będziemy starali się wypatrywać królewskiego orszaku w nadziei doczekania chwili kiedy to znów Król Polski po uroczystej koronacji zasiądzie na polskim tronie przywracając Koronie i osieroconemu Narodowi właściwe znaczenie. Tak więc stając u progu tajemnicy świętych obcowania prośmy św. Jadwigę o kierownie losami naszego Narodu w tym trudnym okresie bezkrólewia. Powstanie tej galerii wiele zawdzięcza dziełu profesora Jana Bruzdy, który był prekursorem tworzenia portretów św. Jadwigi Królowej. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa biskupa Świerzawskiego „Kto tak się czuje z Jadwigą związany i bierze pędzel do ręki, staje wobec Rzeczywistości, a nie własnej wyobraźni. Modlitwą, miłością i czcią usiłuje przebić się przez granicę, która oddziela tę od tamtej strony. Dotyka osoby. Dotyka po omacku, przez zasłonę wiary – ale doświadcza obecności. A wtedy Jej wizerunki, które tworzy są jakby śladem odciśniętym w sercu. Nie widzi twarzy ale co za paradoks – widzi prawdziwiej, bo widzi sercem to co niewidoczne dla oczu”.

Nie sposób wymienić wszystkich wizerunków św. Jadwigi Królowej. Warto jednakże wspomnieć o jednym, który był tworzony „na zamówienie” i który był prezentowany przez bardzo krótki czas na dziedzińcu Collegium Maius (Uniwersytet Jagielloński) podczas pielgrzymki do Polski Papieża Jana Pawła II, kiedy to miała miejsce kanonizacja Królowej Jadwigi na błoniach krakowskich. Być może w ten sposób św. Jadwiga chciała uobecnić swój wizerunek w tym tak bliskim jej sercu miejscu.

 

 

Home

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation