QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

Misje

Rocznicę koronacji Jadwigi na Króla Polski świętowaliśmy przez uczestnictwo w Mszy św. w katedrze św. Patryka w Melbourne a następnie wznosząc tradycyjne toasty dobrego wina w hotelu Hyatt.

Przesyłka dotarła. Taką e-mail otrzymaliśmy dzisiaj z Sektretariatu Kardynała Dziwisza. Bardzo nas ucieszyła ta widaomość, gdyż dzisiejsza niedziela jest niedzielą misyjną. Św. Jadwiga Królowa jako Matka chrzestna Litwy w ogromnej mierze przyczyniła się do chrystianizacji ostatnich ziem pogańskich w Europie. Tak to drogą pokojową, dzięki Jej ofierze było możliwe tak duże osiągnięcie misyjne Kościoła Katolickiego. W kościele bardzo dużo mówi się o misjonarzach pracujących w tym czy innym ”dzikim” kraju, jednakże zupełnie nie wspomina się tej od której zależało tak wiele i która poświęciła swoje młode życie po to aby Naród litewski mógł stać się prawdziwą częścią chrześcijańskiej Europy. Było nam niezmiernie przykro kiedy w czasie dzisiejszej Mszy św. ks. Ryba ani słowem nie wspomniał o naszej świętej Królowej Jadwidze, Patronce działalności misyjnej. Skąd w tych zakonnikach tyle nienawiści do naszej św. Jadwigi Królowej, naszego Króla, naszego Narodu  i naszej QJF. Jest to o tyle przerażające, że tydzień wcześniej rozdawaliśmy w kościele w Richmond biuletyn informujący o obchodach 15-tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej i był to niejako obowiązek księdza przypomnienia o ogromych zasługach św. Jadwigi Królowej w pracy na rzecz działalności misyjnej. Niestety uraczeni zostaliśmy przykładem brata Alberta tak bardzo nie przystającym tak do misyjnej niedzieli jak też do specyfiki naszej społeczności. Jest to też pewien sposób zabijania ducha w naszej społeczności, w której większość to zwyczajni robotnicy i gdzie nie tylko artysty ale też nawet żadnego artystycznego talentu nie można dostrzec. Trudno w tego typu społeczności podążać śladami brata Chmielewskiego i wyrzekać się tego czego się nie posiada. To tak jak w tym góralskim „skeczu” ‘ baco a psa byście dali dla parti, nie, a konia byście dali. A konia to bym doł. Jak to psa byście nie dali a konia tak. No tak, bo psa mom a konia nie” To nie tyle góralska co semicka perfidia, my Polacy musimy tylko podążać śladami założycieli przytułku dla nędzarzy rezygnując nawet z tego czego nie posiadamy. No tak tylko co to ma wspólnego z katolicyzmem, miłością bliźniego czy też zwyczajną kaznodziejską uczciwością. Przez tyle lat jesteśmy w perfidny sposób zniechęcani do podejmowania jakichkolwiek wyższych zadań mających na celu rozwijanie własnego talentu czy też sięganie po jakiekolwiek wyższe stanowiska w australijskiej społeczności. W kontekście misyjnej niedzieli pokazuje to nie tylko semicką perfidię ale coś co można by nazwać swego rodzaju terrorem psychicznym przepełnionym ogromną nienawiścią do naszego narodu. Z podręcznika psychologii wiadomo, że jedną z najbardziej perfidnych psychicznych tortur jest najpierw odwodzenie i uniemożliwianie jak również deprecjonowanie osiągania danego celu a następnie karanie za nie osiąganie tego celu i ukazywanie osobników, w naszym przypadku innej rasy, którzy ten cel osiągają. W przypadku spraw związanych z działalnością misyjną, a szczególnie zbiórki pieniędzy bo do tego ogranicza się tutejszy zespół jezuicki, jest to bardzo charakterystyczny element terroru psychicznego. Jesteśmy bombardowani przykładami typu Brata Alberta lub też ludzi niekoniecznie świętych, którzy znajdują sie na samym dnie społecznej hierarchi i w imię miłości zachęcani do pójścia śladami tych postaci. Każdy odrobinę myślący człowiek rozumie bardzo dobrze, że brat Albert mimo najlepszych chęci do koperty podrzuconej, już nie przez braci tylko księży jezuitów, nie byłby w stanie włożyć ani złotówki gdyż wszystko przeznaczał na wyposażenie przytułku dla bezdomnych. Również robotnik mający na utrzymaniu kilkanaścioro dzieci, pracujący na dwóch czy trzech etatach, zarabiający marne grosze czy też marne dolary, do koperty podrzuconej przez jezuitów nie jest w stanie włożyć ani dolara. Dlatego też ci nie posiadający zasobów pieniężnych są tak znienawidzeni przez księży jezuitów, którzy z taką pogardą odnoszą się do każdego kto nie posiada przynajmniej marnego zakładu naprawczego. I nie jest ważne, że wielu z tych ludzi to ofiary lewicowego uwodzenia jezuickim przesłaniem. W następną niedzielę będziemy raczeni ogłoszeniami jak to też wielkie zasługi dla misji położył właściciel naprawczego zakładu samochodowego, który to na misje wyłożył niewielką sumę, zwykle kilkudziesięciu dolarów. Oczywiście suma ta będzie postrzegana jako astronomiczna w stosunku do niewielkich ofiar składanych przez zwyczajną biedotę naszej polskiej społeczności złożoną głównie z robotników i rencistów. Wszyscy oni będą czuć  się dwakroć winni. W przypadku gdybyśmy mieli normalnego księdza, Polaka, któremu na sercu leży dobro naszej społeczności, bylibyśmy zachęcani do podążania śladami naszych wielkich świętych takich jak św. Jadwiga Królowa, do rozwijania własnych talentów, ustawicznego kształcenia, wysyłania dzieci do najlepszych szkół nie tylko w Australii, sięganie po najwyższe pozycje zawodowe, jak również polityczne i przy tym, posiadając niezłe dochody, moglibyśmy wspomagać już nie tylko misyjne ośrodki ale również naszych rodaków w Polsce. Niestety, zaczynamy powoli tracić wiarę w to, że kiedyś z Polski przyślą nam księdza Polaka, który naprawdę będzie zainteresowany tworzeniem parafii polskiej. Warto w tym miejscu nawiązać do Kongersu Miłosierdzia, który odbywał się w poprzednim tygodniu w Keysborough, i był organizowany przez księży chrystusowców mających w swej dewizie hasło „Wszystko dla Polonii”. Polonia stanowiła najmniej liczną i najmniej widoczną grupę. Większość to mieszkańcy pobliskich wysp. Co było jednakże ogromnie charakterystyczne to to że chór w wyspy Samoa prezentował się okazale w przeciwieństwie do tego co prezentują nasi polonijni wykonwacy, i można było stawiać pytanie, kto tak naprawdę jest europejczykiem, czy my Polacy piastujący najniższe robotnicze pozycje bez żadnych widocznych artystycznych zdolności, czy też ci do niedawna nazywani „dzikimi”, którzy wprawiali nas w zachwyt wielkością talentu i pięknym śpiewem. A przecież chrystusowcy dalej wypisują na swoich stronach internetowych hasło „Wszystko dla Polonii”. Czas najwyższy skończyć z tą hipokryzją i jawnym szkodzeniem naszemu narodowi.

Jutro (22/10/12) kolejne zebranie w siedzibie „fikcyjnej” organizacji do której zmuszeni jesteśmy należeć z racji zakupu mieszkania w bloku zawłaszczonym przez tę organizację. Wielokrotnie już poruszaliśmy ten temat i mamy nadzieję, że organizacja ta w niedługim czasie zostanie rozwiązana a jej prominenci zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Obecny tzw. manager, to osobnik przybyły z Polski, który w dziwnych okolicznościach został nagle „managerem” tej organizacji i którego głównym zadaniem wydaje się być niszczenie polskich organizacji i Polaków. Budynek w którym posiadamy mieszkanie to niewielki budynek, którego utrzymywanie wymaga posiadanie dozorcy i wykonywanie corocznego przeglądu przez specjalistę z dziedziny budownictwa. Co roku płacimy $1000 co przy ilości 24 mieszkań daje kwotę $24000. Raz w roku na zebraniu wszystkich właścicieli podejmujemy decyzję dotyczącą wykonania jakiejś niezbędenj naprawy, przeznaczając na to zebrane pieniądze. W przypadku gdy taka naprawa nie jest wykonywana, pieniądze pozostają. Nie jest potrzebna żadna dodatkowa organizacja czy też jakakolwiek grupa do wykonywania prac które nie istnieją. Co roku tzw. „manager” „kradnie” nam $5000 z tytułu tego tylko, że jest „managerem”. Należy zaznaczyć, że my jako właściciele mamy prawo do tego aby każdy kto „bierze” pieniądze musiał wyliczyć się co do centa z zakrsu wykonywania pracy za którą naliczana jest opłata. Mr. Swiatkowski w bardzo arogancki sposób reaguje na nasze żądania dokładnego wyliczenie za co pobiera $5000 z naszych pieniędzy przeznaczonych na prace konserwacyjne. Należy dodać, że każde nieuzasadnione i nierozliczone pobranie pieniędzy jest kradzieżą i jako takie powinno być ścigane przez organy ścigania. W podobny sposób niektórzy właściciele tacy jak Ms Skaro (również przybyła z Polski) używają tych pieniędzy bez naszej zgody. Jest to zwycajna kradzież. Należy dodać że tylko korytarz i przyległy plac wraz z miejscami na parkingu mogą byż zawiadywane przez dozorcę. Nikt nie ma prawa ingerować w prywatne mienie właścicieli. Od czasu sekretarza Kleina, kiedy to Body Corporate było organizowane na wzrór żydowskich kibusów sekretarz wraz z kilku hyclami mieli nieograniczoną władzę nad życiem i mieniem mieszkańców i właścicieli. Ten terror sekretarza był nieformalnie sankcjonowany przez dygnitarzy labour parti. Nasze przejścia opisane na stronie internetowej to właśnie rezultat nielegalnej działalności sekretarza Kleina. Nie jest więc przypadkiem, że jego miejsce zajął szkolony w Polsce w czasach PRL-u Mr. Swiatkowski i jego pomocnica Ms Skaro. Zwróciliśmy się do Pana Prezydenta Komorowskiego o zapewnienie nam i naszej organizacji bezpieczeństwa i powołanie specjalnej komisji do zbadania zakresu działalności Swiatkowskieego, Skaro i niektórych osób z polonii takich jak p. Słowik i ich powiązań z tajnymi służbami PRL-u. Przygotowujemy materiały do IPN-u dotyczące działalności osób takich jak Maher , Hicks jak również właściciel mieskzania 22, powodujących bardzo duże szkody dla naszej organizacji i dla nas. Ponieważ na zebranie przychodzi ta sama klika kilku osób i Mr Swiatkowski nigdy nie prezentuje naszych propozycji, zamieszczanmy propozycje które wysłaliśmy do Mr Swiatkowskiego do przesłania właścicielom naszego bloku.

Proposal for general meeting.

We would like to ask to set up a special commission to investigate all financial malversations of so called ‘directors’. We have been paying every year $1000 per flat. There are 24 flats then after 10 years it should be $240000. Some money could be spending for small works connected with maintenance. We estimated that it should be more than $150000. Who stole our money? As we were informed any owner has right to call special commission in the case where there is a suspicions of some financial malversation of some of so called ‘directors’.

There are works which were never done but we receive in the statement of financial position that our money are paid for “fictitious” work. For example, windows cleaning but we feel it could be many more. This is a criminal offense and we would like to ask for the police investigation.

According to our knowledge there is no one who is checking the quality of the work done. So called ‘directors’ of the Body Corporate spend “astronomical” sum of money for some work connected with maintenance however the quality of this work is very poor but cost is “astronomical”. We feel that people who spend our money do not represent interest of us owners. There is no engineering supervision and no one from people who spend our money for this purpose do not have any professional qualifications to be able to estimate the quality of the work. There are also money which was spent for unnecessary consultants and legal advisors. That money should be returned immediately.

In the past Mr Shadbolt was managing of our financial resources. According to our knowledge he does not have professional qualifications for doing this. By this he was making very big financial damage to all of us, owners of the flats in the building.  According to our knowledge no one from so called ‘directors’ who currently manage our financial resources has any professional qualifications for doing this. According to the Australian law, someone who is managing financial resources without proper professional qualifications is committing crime. It is connected with causing a very big financial damage to organization (owners of all flats). We would like to ask for the police investigation in this matter.

So called Body Corporate can only manage the maintenance of the building but not private property of the owners. Windows are private property of the owners and no one from so called Body Corporate has right to interfere with the life and property of the owners. We would like to ask for taking a legal action against Mr Klein and Mr Shadbolt and Mr Adorian in the matter connected with so called new windows installation. We would like to claim compensation for all owners and tenants who suffered from damage caused by workers who carried out that strange work. We would like to add that one woman died as a result of the work that was carried out in a very unprofessional way. We would like to ask Mr Shadbolt to present to us all financial invoices which he signed for that work connected with so called new windows installation. We would like also ask for the police investigation in this matter. Acting in the interest of the owners, we have been directed this matter to many institutions and we are determined to call to account those people responsible for this damage.

We would like to ask to exclude Ms Hicks and Mr Maher from any ‘body’ connected with any matter concerning owners of this building. Both of them are using so called’ title of directors’ to gain private benefit from this. For example, using advertisement table for renting their flats or cutting trees for ‘making’ the garden etc. It is causing a very big damage to owners.

To warn all owners that stealing is a crime. Stealing of the car space is also crime. Especially tenants who lived in the Ms Hicks and Mr Shadbolt flats very often offended us. They parked more than two cars and attacked us and stolen not only our car space but some other our property. They were very burdensome not only for us but also for other owners and tenants. As European citizens we are protected by European law. We would like to remind people that if you do not know for sure you should not act in the way that can cause damage.

We would like to underline that behaviour of the ‘directors’ and Mr Swiatkowski is a matter of mobbing. As a professor and engineer and director of the Queen Jadwiga Foundation, I have been permanently attacked by those people. My wife, as a senior public servant, researcher in housing and safety area is also attacked and humiliated. We live so long in this building. We have the higher qualification in the relevant area of expertise, we have a higher degree (PhD, MSc) and we are isolated from the possibility to make decision about vital issues concerning our life and our safety connected with living in this building. This is also a matter of discrimination and racism. As a result of the bad atmosphere in our building caused by so called ‘directors’ we lived under continuous stress and we had to rent another flat. This caused a very big damage to our health and caused also a very big financial damage to us and to our organization. Because our health deteriorates we would like to ask for compensation for all costs connected with medical care and compensation for damage to our health. 

As a director of the Queen Jadwiga Foundation, on behalf of members of our organization I would like to claim compensation for all damage that is done to our organization. We are collecting material and preparing some documents to undertake legal action against those people who made damage to our organization. The Queen Jadwiga Foundation is working to help children in Poland, especially children in orphanage. In history, only in a few countries there were such barbaric attacks on organization which is doing charitable work for children from orphanage. We would like also to make it publicly available names of those people using so called Body Corporate who are doing so big damage to our charitable organization. It is maybe not by chance that Polish children from orphanage are suffering because of ‘attack’ on our organization by people who come from Poland. We would like kindly to ask to stop terrorize us by sending us invoice which we will send back to Mr Swiatkowski and some organization e.g. IPN in Poland. We feel that Mr Swiatkowski and others are using so called Body Corporate to act to make this damage. Because of this QJF will be treating them as a private person not as a member of the Body Corporate.

We would like to inform all owners that we started investigate, by some Australian, Polish (IPN - crime against Polish nation) and European institutions, crime committed against our organization by some people.

Because we were attacked at the general meeting in the past, we would like to ask for protection from the police during the general meeting.

In the context of the warning by the police about some organizations that are doing ‘false’ investment we would like to ask to check very carefully an institution where our money is invested.

 

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia