QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

Serious crimes

Przygotowujemy materiały do wystąpienia na drogę sądową przeciwko osobom powodującym bardzo duże szkody dla Queen Jadwiga Foundation jak też dla jej członków. Część z tych materiałów będzie dostępna na naszej stronie internetowej gdyż zamierzamy także wystąpić do instytucji Unii Europejskiej aby wymusić w Australii ochronę obywateli Unii Obywatelskiej i otrzymać odszkodowanie za wszystkie poniesione straty od osób i instytucji australijskich. Bardzo liczymy na pomoc społeczeństwa australijskiego w tym środowiska prawniczego nie tylko z Australii aby pomóc w postawieniu przed sądem sprawców bandyckiego torturowania chorych i znęcaniu się nad inżynierem broniącym praw mieszkańców do życia w warunkach bezpiecznych.

Materiały dotyczące popełnionych przestępstw

Australia jest krajem gdzie przestępcy popełniający bardzo poważne przestępstwa są bardzo rzadko postawieni w stan oskarżenia. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest ogromne uzależnienie systemu sądowniczego od powiązań politycznych, ideologicznych (masoneria) i etnicznych (rasizm przeciwko słowiańskiej rasie). W naszym odczuciu środowiska nie tylko sądownicze ale również inne instytucje odpowiedzialne za przestrzeganie prawa są bardzo dalekie od przestrzegania jakichkolwiek zasad profesjonalnej etyki. Mimo że w Australii istnieje isntytucja governera, który powinien w sposób zdecydowany sprawować kontrolę tak aby nie dopuścić do poważnych uchybień systemu sądowniczego to powiązanie mafijne wynikające ze specyfiki tak bardzo rozbudowanej instytucji sprawowania władzy powoduje, że przestępcy czują się bezkarni. Najlepszym dowodem tego są ostatnie pokazowe „procesy” telewizyjne, w których to ofiary poważnych przestępstw używane są do demagogicznie pojętej próby normalizacji działania instytucji odpowiedzialnej za przestrzeganie prawa w Australii. Jak wiele ofiar jeszcze musi przypłacić zdrowiem i życiem te przerażające zaniedbania i celowe nie podejmowanie żadnych działań w celu ukarania sprawców poważnych przestępstw przez ludzi odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Z okazji międzynarodowego roku statystyki zwracaliśmy uwagę na brak zupełnego zainteresowania przez profesjonalne organizacje statystyków tak powszechnym manipulowaniem statystycznymi wynikami. Jedną z bardzo powszechnych metod manipulacji „statystycznych” jest zatrudnianie szczególnie na pozycjach rządowych bardzo niedoświadczonych i niekiedy, o bardzo niskim profesjonalnym standardzie, pracowników. Metody statystyczne aby były właściwie stosowane wymagają bardzo dużego doświadczenia i bardzo dobrych kwalifikacji od osób prowadzących tego typu analizy statystyczne. Dlatego też, w rządowych instytucjach wysoko kwalifikowany statystyk z bardzo dobrym profesjonalnym doświadczeniem otrzymuje bardzo niską pensję w stosunku do wymogów pracy. Jest to jeden z powodów tego, że wielu bardzo dobrych profesjonalistów szuka pracy która przynosi więcej „satysfakcji” zawodowej (awans, powdyżka itp). Jest to bardzo świadoma polityka rządowych ekip zmierzająca do zupełnej randomizacji, albo jak to woli, tworzenia wynków na zlecenie rządzącej partii. Ostatnio podano, iż podjęto precedensowy krok w celu pociągniecia do odpowiedzialności świadomie fałszujących statystyczne wyniki. Wyjątek potwierdza regułę. Przynajmniej ten krok pokazuje, że istnieje jakiś elementarny etyczny odruch w środowisku profesjonalnych statystyków. Czy jakiekolwiek etyczne reguły obowiązują w środowisku prawników australijskich ? Raczej mało prawdopodobne, zważywszy na to, że australijskie środowisko prawnicze jak żadne inne w świecie jest zdominowane przez masonerię i pewne etniczne grupy. Mamy nadzieję, że królowa Elżbieta II odpowiedzialna za tego rodzaju prawniczy klimat w Australii podejmnie odpowiednie kroki tak aby życie w Australii nie przypominało życia takiego jak w czasie stosowania nazistowskiego „prawa” brunatnych.

Jesteśmy również bardzo zaniepokojeni brakiem jakiejkolwiek reakcji „sąsiadów” na akty bandytyzmu i bestialstwa w Australii. W Australii bardzo dużo pisze się i podaje w programach telewicyjnych o złych sąsiadach przyglądających się cierpieniu pewnych grup etnicznych w czasie II wojny światowej. Bardzo rzadko podaje się tło w jakich tego typu „praktyki wojenne” były prowadzone. Otóż, w czasie wojny obowiązywało specjalne prawo, które w bardzo precyzyjny sposób określało sankcje za okazywanie pomocy. W Polsce za ukrywanie lub też pomaganie osobom pewnej grupy etnicznej groziła kara śmierci dla całej rodziny ukrywającej tego typu osoby. Było też bardzo wiele innych represji o których niestety skrajnie manipulacjyna i rasistowska (rasizm przeciwko rasie słowiańskiej) propaganda ABS czy SBS nigdy nie podaje. Jakie sankcje w kraju tak „demokratycznym” jak Austrlaia grożą sąsiadmo, którzy zamist reagować stanowczo przeciwko aktom bandytyzmu biernie przyglądają się katowaniu bezbronnych i w wielu wypadkach chorych ofiar. Dlaczego nikt ze środowiska lekarzy, prawników czy też policji nie reaguje tak aby zaprzestano tych potwornych praktyk bestialskiego znęcania się nad ofiarami. Jak to jest możliwe, że w Australii w XXI wieku można bezkarnie torturować chorych i wypędzać mieszkańców z ich własnego mieszkania zmuszając ich do wynajmowania innego mieszkania. Jak długo W Australii organizacje terroru takie jak body corporate, których sekretarze posiadają niemal nieograniczoną władzę terroryzowania mieszkańców będą istnieć? Zwracamy się do wszystkich tych, którzy mogliby nam pomóc w postawieniu przed sądem i ukaraniu winnych bardzo poważnych przesępstw w tym torturowanmia chorych i niszcenia charytatywnej organizacji a także otrzymanie odszkodowań za poniesione straty. Czy w Australli ciągle musimy czekać na wielkie zrywy nowomoralnych łowców winy tak jak to ma miejsce w przypadku seksualnego molestowania nieletnich? Pytanie, gdzie byli rodzice odpowiedzialni za te dziecięce ofiary i dlaczego nikt z bandy prawniczej nie jest postawiony w stan oskarżenia za świadome ukrywanie poważnych przestępstw i ... Oczywiście, ci „profesjonaliści” bez żadnych etycznych zasad byli zupełnie nieświadomi tego co w Australii czerwoni i masoni współtworzą. Podobnie jak dzisiaj, ci „profesjonaliści” zupełnie ignorują szerzącą się bezkarność poważnych przestępców w tym także morderców i tych którzy w tak bestialski sposób torturują chorych. Szerzące się w Australii w zastraszającym tempie „epidemie” w tym szczególnie te wynikające z życia w ogromnym stresie takie jak choroby psychiczne czy też cukrzyca to jeden z elementów nowej polityki ALP i czystki Nerona w „spódnicy” pwodującej wyniszczający ludzkie środowisko pożar szczególnie dotkliwej nienawiści i zezwierzęcenia dużej części australijskiego społeczeństwa.

 

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia