QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

Rocznica urodzin św. Jadwigi Królowej

  

Zbliża się kolejna rocznica urodzin św. Jadwigi Królowej. Jadwiga urodziła się na Węgrzech lecz Jej związki z Polską były bardzo silne. Jej Ojciec Król Ludwik był królem węgierksim ale był również królem polskim, a Jej babka, matka Króla Ludwika, przez pewien czas sprawowała władzę w zastępstwie Króla w Polsce, przebywając na zamku wawelskim. W Polsce okupowanej, św. Jadwiga Królowa, która jest symbolem wyzwolenia, w czasach okupacji jest bardzo świadomie usuwana ze świadomości narodu polskiego. Jak głosi przepowiednia, Polska odzyska niepodległość wtedy gdy opadnie „zasłona” w ołtarzu Czarnego Krucyfiksu. Bardzo niepokoi fakt, że władze kościelne tak bardzo identyfikują się z władzami okupacyjnymi i starają się wszelkimi sposobami usunąć wpływ przykładu św. Jadwigi Królowej. Po ustąpieniu Papieża Benedykta XVI lewicowe i lewackie środowisko Watykanu może jeszcze bardziej utrudnić rozwijanie kultu św. Jadwigi Królowej tak bardzo dzisiaj potrzebnej Polsce i światu. Jako podarunek od QJF dla św. Jadwigi Królowej prezentujemy w Art&Science Gallery nowo zaaranżowaną ekspozycję prac jak również nową ofertę zakupu prac w naszej galerii. Środki uzyskane ze sprzedaży prac pozwolą na dalszy rozwój QJF-u. Prezentujemy też uaktualniony zbiór kolekcji Strzeleckiego jak również rezultat prac nad operą „Św. Jadwiga Królowa”.

W Melbourne czynna jest wystawa post-impresjonistów. Wystawa nie zawiera zbyt wiele znaczących prac jednakże pozwala na zapoznanie się z dorobkiem tej dość ważnej grupy twórców mających duży wpływ na rozwój sztuki XXI wieku. Prace Seurata i Signaca dwóch czołowych twórców post-impresjonistów były osadzone w szerszym kontekście poszukiwań artystycznych ówczesnego Paryża. Co jest jednakże interesujące w kontekście naszej Art&Science Gallery to fakt, że post-impresjoniści (Signac i Seurat) opierali swe wizulane odkrycia bazując na pracach naukowych dotyczących percepcji wzrokowej. Technika malowania polegająca na wykorzystaniu efektu mieszania pigmentów nie na palecie ale w procesie postrzegania ich, podobnie jak dzisiaj wykorzystuje ten efekt technika kolorowej telewizji, to rezultat zastoswanie wyników badań nad percepcją wzrokową. Prace zamieszczone w naszej galerii w bardzo dużym stopniu odnoszą się do naukowych rezultatów jak też naukowej wiedzy. Pejzaż micro-macro wykorzystuje nasze poszerzone pole widzenia. które jest możliwe dzięki wykorzystaniu naukowych instrumentów takich jak mikroskop czy tekeslop. Niewielu Polaków zamieszkujących w Wiktorii zdaje sobie sprawę z tego, że rokroczne wystawy organizowane w National Gallery of Victoria zawdzięczają swoje  istnienie badaniom prowadzonym przez prof. Z. Les na Melbourne University. Prowadząc badania prof. Z. Les współpracował przez pewien czas z National Gallery of Victoria mając bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy tejże galerii. W tym czasie była to bardzo znaczącą pomoc umożliwiająca korzystanie ze zbiorów NGV w prowadzonych badaniach. Ówczesny dyrektor NGV zainspirowany prowadzonymi badaniami zorganizował pierwszą niespotykaną w Australii wystawę prac Rubensa, która cieszyła się ogromnym powodzeniem w Australii. Dzięki tym cyklicznym wystawom społeczność nietylko wiktoriańska mogła zapoznać się z pracami najlepszych twórców europejskich. Szkoda, że w appendiksie wystawy neoimpresjonkistów nie znalazło się miejsce na zaprezentowanie prac naszej Art&Science Gallery. Będziemy starali się aby w przyszłości tego typu ‘gafy’ tak kuratora jak też dyrektora galerii się nie powtarzały. Będziemy też przypominać o mającej się odbyć wystawie trzech polskich mistrzów jednakże to w dużej mierze będzie zależeć od ustąpienia władz okupacyjnych i przywrócenia naszemu narodowi wolnego państwa.

W sobotę byliśmy na kolejnym corocznym koncercie muzyki na wolnym powietrzu wykonywanej przez orkiestrę symfoniczną filharmonii melberneńskiej. Ostatnie słoneczne dni w Melbourne nie skłaniają do tego typu rekraacji gdyż większość melbernian korzysta z wyjątkowo ciepłej wody i bardzo małej fali. Nam też ledwie udało się zdążyć na koncert gdyż wcześniej skuszeni urokami kąpielowego szaleństwa odświeżaliśmy nieutracone przecież techniki pływania. W ostatniej chwili udało nam się dostać do muszli koncertowej i jako znaczący bywalcy imprez centrum kulturowego w Melbourne dostaliśmy bardzo dobre miejsce. Beethoven – 2 symfonia jak też 2 koncert fortepianowy stanowiły przykład mistrzowskiego wykonywania tego typu utworów przez naszą symfoniczną orkiestrę. Ostatni ‘utwór’ to szok dla nas wszystkich. Byliśmy jednakże bardzo mile zaskoczeni reakcją publiczności, która w czasie wykonywanie tej muzyki „z piekła rodem” niejakiego Bartoka, zaczęła opuszczać miejsca jeszcze w trakcie wykonywania tego zgiełku, a zaraz po jego zakończeniu zabrakło tradycyjnych owacji. Jest to pewien wpyw krytycznego podejcia QJF-u na to co nam jest serwowane przez tzw. „kolegium kulturalne” złożone głównie z feministek i lewaków. Mamy nadzieję, że jest to kolejny znak dla eksperymentatorów spod ciemnej gwiazdy dający im jasno do zrozumienia, że Melbourne to nie Los Angeles.

 

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia