Konkurs perełki

Zapraszamy uczniów szkół Jadwigowych do udziału w konkursie „Perełki św. Jadwigi Królowej”. W tym roku będą przyznane dwie perełki statuetki: w kategorii szkoły podstawowej i szkoły średniej.

Bardzo będziemy wdzięczni dyrektorom i nauczycielom szkół Jadwigowych za podtrzymanie pięknej tradycji Jadwigowej przyznawania perełek-statuetek dla uczniów wybitnie uzdolnionych, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, pomagających słabszym kolegom w osiąganiu lepszych wyników jak też zaangażowanych w życie kościoła lokalnych parafialnych społeczności.

Konkurs ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w szkołach Jadwigowych i jest bardzo wysoko oceniany przez środowiska polonijne jak też krajowe związane z ruchem Jadwigowym.

W związku z tym że Rodzina Szkół jest nadal prowadzona przez grupę osób, które manipulują przesłaniem ideału szkoły Jadwigowej, ten konkurs jest ogłaszany na stronie internetowej QJF. Mamy nadzieję że wkrótce p. Rylska i obecny zarząd odejdzie w krainę zapomnienia, wtedy będziemy rozważać ogłaszanie tego konkursu na forum. W przyszłym roku zamierzamy zmienić formułę tego konkursu tak aby umożliwić udział w tym konkursie młodzieży ze szkół spoza rodziny szkół Jadwigowych.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w tym konkursie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 25 maja na adres:  sqjriu@outlook.com

 

  

Copyright the Queen Jadwiga Foundati 

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia