Święto św. Jadwigi Królowej 8 czerwca 2018

 

   

Msza św. w katedrze wawelskiej.  Kosz czerwonych róż od QJF. Po mszy św. litania do św. Jadwigi Królowej przy ołtarzu z urną z prochami św. Jadwigi Królowej, z udziałem profesorowie UJPII

 

   

Radomsko – procesja ulicami miasta z relikwiami św. Jadwigi Królowej. Przed  urzędem miasta arcybiskup Depo i władze miasta. Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej, na zakończenie procesji.

 

   

SQJRIU w nowym pomieszczeniu

  

     

 

   

Obrazy z Art&Science Gallery w SQJRIU

 

Główne uroczystości odbyły się w Katedrze Wawelskiej w dniu 8 czerwca 2018. W tym roku kosz czerwonych róż od QJF prezentował się wyjątkowo okazale. Msza św. w katedrze wypełnionej  wiernymi. W stallach profesorowie UPJPII, prof. Z, Leś z żoną p. mgr. M. Leś. Po skończonej Mszy św. litania do św. Jadwigi Królowej przy ołtarzu z urną z prochami św. Jadwigi Królowej, z udziałem profesorów UPJPII.

W niedzielę 10 czerwca zaproszenie do Radomska. W Radomsku jak co roku procesja ulicami miasta z  relikwiami św. Jadwigi Królowej. Św. Jadwiga Królowa jest Patronką miasta Radomska i stąd też ta piękna tradycja organizowania procesji z Jej relikwiami ulicami miasta z czterema ołtarzami, zakończona w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej (parafia św. Jadwigi Królowej). W czasie procesji odmawiana jest litania do św. Jadwigi Królowej, co stanowi bardzo duże przeżycie dla uczestników procesji. Relikwie niesione są w specjalnie przygotowanym relikwiarzu. W tym roku arcybiskup częstochowski W. Depo skierował słowa pasterskiej troski do uczestników procesji, w tym władz Radomska, mieszkańców jak też zaproszonych gości, zwracając uwagę na zagrożenia i ukazując przykład świętej Patronki jako przykład mądrości w rozwiązywaniu trudnych problemów czynienia sobie ziemi poddaną. Byliśmy jednakże ogromnie zaskoczeni, kiedy przy ołtarzu ustawionym na dziedzińcu szkoły, kiedy to jako przykład dla młodzieży do naśladowania została wybrana św. Kózkówna. Było to nie tylko dla nas ogromne zaskoczenie, zwłaszcza, że młodzieży szkolnej było niewiele na tej procesji, co Arcybiskup dostrzegł, i tym bardziej dziwi tego typu przeskok myślowy. Dzisiaj młodzież z miasta takiego jak Radomsko nie ma zbyt dobrych perspektyw pozostawania w tym regionie, o czym informowano nas po zakończeniu procesji. Kształcenie uniwersyteckie jest jedną z niewielu możliwości zaspokojenia aspiracji młodych z Radomska, w którym jednakże uniwersytetu brak. Zachęta do podjęcia studiów byłaby więc tym czego ci młodzi ludzie oczekują i co jest im bardzo potrzebne. Motywacja do zdobywania wykształcenia, w dzisiejszej zniewolonej Polsce, dla Polaków, Słowian, Katolików świeckich jest erodowana mirażami prostego życia zapadłej prowincji, najlepiej na chłopo-robotniczym zawodowym poziomie wykształcenia. Jest to tym bardziej niepokojące, że w dzisiejszym świecie technologii uczenia stanąć w miejscu to zostać w tyle, i tyle pozostanie z tego zniechęcania do zdobywania wiedzy i ustawicznego kształcenia. Bardzo dziwi ten sposób przestawiania świętych, szczególnie jeżeli głoszący słowa pasterskiej nauki posiada dość wysoki stopień naukowy, co świadczy o tym, że wysoko sobie ceni on, zdobywany z trudem stopień naukowy. Polska, ta zniewolona, to nie kraj z wysokim wskaźnikiem ludzi z wyższym wykształceniem, niestety. Są to ogromne straty, których szybko nadrobić się nie da. Dzisiejsza Polska, ta prowincjonalna, w tym pejoratywnym znaczeniu, to nie Polska św. Jadwigi Królowej. Większość tych młodych dziewcząt z Radomska podzieli los wypędzonych, gdzieś na krańce świata, zatrudnianych jako sprzątaczki, czy też kelnerki w burdelowych spelunach nędzy i upadku. Ile z nich przepadnie na dnie tego podłego losu wypędzonych. Przecież dar św. Jadwigi Królowej, Akademia Krakowska, dar dla naszych słowiańskich narodów Korony Polskiej, może uchronić te młode dziewczęta przed losem dna społecznego bogatych krajów europejskich. Przecież tak w Radomsku jak też w Częstochowie miejsca dla nich nie ma, z czego Arcybiskup doskonale sobie zdaje sprawę. Młodzi chłopcy przyuczani do wykonywania najprymitywniejszej roboty będą stanowić niezły materiał dla lewicowych ruchów degenerując się do roli marginesu społecznego pedałów i alkoholików, wykonując dorywcze prace w dzisiejszej lejberowanej Europie. Zwracamy się do naszej ukochanej Patronki, św. Jadwigi Królowej, Patronki Radomska, aby uprosiła, wbrew intencjom Arcybiskupa, siłę wytrwania w postanowieniu uzyskania uniwersyteckiego wykształcenia zdolnej młodzieży Radomska. Młodzi Radomska, wpatrzeni w przykład Patronki miasta nie ustajecie w walce zdobywania wyższego wykształcenia. To nie tylko wasze prawo, ale to jest wasz obowiązek w stosunku do św. Jadwigi Królowej, waszej Patronki. Do zobaczenia w następnym roku. Na pewno będzie was jak i  nas  dużo więcej. Piękna tradycja. Gratulujemy.

W związku ze świętem naszej ukochanej Patronki przygotowaliśmy, jak co roku, prezenty od QJF:

  1. Kosz czerwonych róż
  2. Perełki na wykonanie racjonału
  3. Dwa naukowe artykuły do International Journal of Understanding
  4. Wstępne otwarcie SQJRIU
  5. Inicjatywy  związane z tym świętem

Dwa najnowsze artykuły do International Journal of Understanding to rezultat ostatnich naukowych prac w dziedzinie powołanej przez prof. Z. Leś i M. Leś , machine understanding, zogniskowanych na uczeniu maszyny rozwiązywania testów inteligencji. W przeciwieństwie do naszej ludzkiej zdolności wrodzonej, większość naukowców i filozofów przyjmuje że inteligencja to wrodzona zdolność, której nabyć nie można, maszyna nabywa tak zdolności jak też niezbędną wiedzę w trakcie uczenia. Nasze badania obalają mit MENSA jakoby ludzie o wybitnej inteligencji, mierzonej za pomocą testów inteligencji, posiadali jakoweś nadprzyrodzone zdolności. W naszych badaniach wykazujemy, że maszyna (SUS)  jest w  stanie rozwiązać najbardziej trudne wizualne testy inteligencji po zaimplementowaniu zdolności w formie perceptualnych transformat i niezbyt dużej ilości wiedzy dotyczącej wybranych dziedzin takich jak geometria czy arytmetyka. W środowisku masonerii gdzie mit wysokiej IQ jest utrzymywany jako kult nieomal boskiego stygmatu geniuszu nasze demistyfikatorskie rezultaty będą przyjmowane z ogromną wrogością. Inteligencja jest pewnym wyznacznikiem  łatwego urządzenia się w życiu jednakże z mądrością ma niewiele wspólnego. Zdolności i rozległa, głęboka wiedza, a nie płytkie szybkie przetwarzanie danych z zasadą minimalnego wysiłku i maksymalnej korzyści.

Inicjatywa zbierania podpisów z prośbą do Papieża o ogłoszenie św. Jadwigi Patronką Europy, jako kontynuacja naszych (QJF) starań, które były wysłane do Papieża Benedykta (zobacz na naszym www)

Z okazji święta św. Jadwigi Królowej dokonany zostało wstępne otwarcie SQJRIU. Galeria QJF ART&SCIENCE Gallery prezentuje wybrane prace autorstwa prof. Z. Lesia, które stanowić będą stałą ekspozycję SQJRIU. Środki na zakup pomieszczenie jak też wyposażenia  SQJRIU pochodzą w całości z prywatnych środków państwa Leś. W Polsce nie otrzymaliśmy żadnych ulg, dotacji ani też żadnych środków tak od osób prywatnych jak też instytucji rządowych. Pracujemy bez żadnego wynagrodzenia jako współcześni niewolnicy w Polsce. Żadna tak państwowa instytucja naukowa jak też prywatne artystyczne lub paranaukowe nie są traktowane w tak bestialski sposób. Jest to przejaw zdziczałej dyskryminacji mającej za zadanie uniemożliwienie nam P-S-K, świeckim prowadzenie badań naukowych i sprowadzanie nas do roli prymitywu z marginesu społecznego. Nigdy też, w Polsce,  nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia od żadnej z instytucji rządowej , w tym żadnego odznaczenia państwowego, w tak licznie prezentowanym dla tak wielu zasłużonych na łonie nauki i kultury. Nigdy też związek zawodowy Solidarność, do którego prof. Z. Leś należy, nie wsparł nas w naszej walce w obronie godności służenia nauce polskiej, mimo sprowadzenia nas do roli współczesnych niewolników.

W tym roku 2018 przyznano 10 perełek na wykonanie racjonału. Perełki statuetki w tym roku nie zostały przyznane. Wiele przyczyn się na to złożyło. Między innymi bardzo świadome działanie na szkodę QJF ks. Sochackiego i rady rodziny z p. Rylską na czele. Do tego tematu jeszcze powrócimy. Nie odbyło się też w tym roku spotkanie królowej Roku z dziećmi z domu dziecka połączone z rozdawaniem pluszowych zwierzaczków australijskich. Jest to rezultat politycznego prześladowania QJF co wpływa na ograniczone zdolności działania. Przepraszamy Królową Roku, jak też dzieci z domu dziecka które w tym roku oczekiwały na odwiedziny królowej Roku.

 W związku ze świętem 8 czerwca zamierzaliśmy wydać książkę „Szlak świętej Jadwigi Królowej – zamki”. Wysłaliśmy propozycje do kilku wydawnictw w Polsce, niestety  prawie wszystkie zostały odrzucone. PWN zaproponowało wydanie tej książki pod warunkiem jednakże, że QJF pokryje koszty wydania lub znajdzie sponsora np. Ministerstwo Kultury. Po zwróceniu się do ministra kultury o dofinansowanie wydania tej, jakże unikalnej książki, otrzymaliśmy odpowiedź typową dla mafijnego układu dyskryminacji. Tak dla QJF jak też dla św. Jadwigi pieniędzy nie ma. Nie trzeba chyba dodawać jakież to projekty obecny minister kultury wspiera finansowo. Dyskryminacja, tak rażąca, to dla nas z QJF, w obecnej Polsce, niewoli mafijnego układu, to nasz chleb powszedni. Bardzo też rażąco niegodziwa polityka dyskryminacyjna rządów PO-PiS widoczna jest przy przypisywaniu sobie ogromnych zasług w wyłudzaniu unijnych pieniędzy. Projekty „Szlak świętej Jadwigi Królowej” rozpoczęliśmy kilkanaście lat temu. Udało się nam nawiązać kontakt z wieloma burmistrzami miast, tak w Polsce jak i poza jej granicami. Niestety, po wyborach ci którzy przyszli nie byli już, w większości, zainteresowani tym projektem. Bardzo dziwne, jako że jednym z punktów tego projektu było zainicjowanie budowy nowoczesnej autostrady łączącej Krosno z krajami Europy południowej jak też z innymi regionami Polski. Nasza książka, bardzo pięknie wydana, wysyłana była do wielu znaczących polityków UE z prośbą o patronat nad budową tej nowoczesnej autostrady. Dzisiaj posłowie PiS przypisują sobie inicjatywę i starania o budowę tej autostrady, nie wspominając słowem o naszej, dużo wcześniejszej inicjatywie budowy tego typu nowoczesnej autostrady mającej tak ogromne znaczenie dla Krosna, Podkarpacia i całego tego europejskiego regionu. Szlak św. Jadwigi Królowej, (zobacz na naszej stronie „szlak św. Jadwigi Królowej) to nie tylko nasze starania i ogrom pracy, ale też gorąca modlitewna prośba do naszej ukochanej Patronki o opiekę nad tym regionem. Dlatego też, to polityczne prześladowanie i uniemożliwianie wydania książki „Szlak św. Jadwigi Królowej – Zamki” przez polityków PiS.

Zamierzamy zmodyfikować formę naszej działalności ogniskując się podobnie jak wiele innych fundacji zakładanych w Polsce na pośredniczeniu w pozyskiwaniu pieniędzy z Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do tej zakładanej w Krynicy w 2017, popieranej przez rząd PiS, kradnącej naszą nazwę, bez żadnego osiągnięcia na jakimkolwiek polu pozyskującej duże sumy z UE, nasza QJF posiadająca już bogatą tradycję swej działalności i bardzo bogaty i znaczący dorobek, będzie się specjalizować w pozyskiwaniu funduszy unijnych na modernizację i restrukturyzację polskiego przemysłu, systemu edukacyjnego i instytutów badawczych. W pierwszej kolejności

  1. robotyka, badania i wdrażanie robotów wspomagających i eliminujących wykonywanie prymitywnej roboty, jak też prace legislacyjne zmierzające do tworzenia środowiska koegzystencji człowiek-robot
  2. nowoczesne systemy uczące oparte na wynikach badań SQJRIU w dziedzinie machine understanding
  3. wykorzystanie łupków bitumicznych jako taniego surowca energetycznego
  4. budowa nowoczesnego samochodu ze 100% gwarancją bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia