QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

Australijski Katyń

Tragedia jaka wydarzyla się pod Smoleńskiem może być odczytywana jako przestroga dla wladz dzisiejszej Polski przed lekceważeniem kolejnych miejsc kaźni polskich elit intelektualnych. Melbourneński Katyń jest kolejnym miejscem gdzie wyniszczana jest kolejna grupa elity narodowej. Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony Rządu Polskiego stoi w sprzeczności z przekazem potwornej zbrodni katyńskiej. Ta zbrodnia to nie tylko historyczne wydarzenie ale wolanie o zaprzestanie mordowania i nieszczenia najlepszych synów i córek polskiego narodu. To nie tylko Katyń ale także dzisiejsze miejsca kaźni takie jak Melbourne dopominają się o zaprzestanie wytracania naszych elit intelektualnych.

To nie tylko czlonkowie rządu australijskie takcy jak p. Keating czy p. Kirner ale również czlonkowie polonii australijskiej tacy jak ks. Slowik, p. Lańcucki czy też inni czlonkowie federacji wpisują się na czarną listę ludzi odpowiedzialnych za niszczenie elity intelektualnej polskiego narodu. Uważamy że obecność tych ludzi na uroczystościach poświęconych zbrodni katyńskiej bylaby delikatnie mówiąc nietaktem. Mamy nadzieję że nasz melboruneński katyński krzyż będzie mógl stanąć tóż obok krzyża katyńskiego przy kościele w Essendon.

Prześladowanie w Australii

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia