QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

 

Drugi okres twórczości

 

Piękno naukowych wizualnych obiektów naszego rozszerzonego, percepcyjnego pola

 

Przedstawione prace są tworzone przy założeniu, że źródłem estetycznych inspiracji może być nie tylko świat wymiaru naszej codziennej egzystencji ale  również, z powodu  poszerzenia skali naszej percepcji, mikro-makro świat. Przedstawione prace są częścią ekspozycji QJF Art& Science Gallery. Prace te to wynik naukowo-estetycznych poszukiwań, które Prof. Z. Les prowadził w latach 2003-2007. Pięć prac z cyklu „naukowa wizualizacja makro i mikro świata” ukazuje próbę syntetycznego ujęcia naukowego fragmentarycznego opisu rzeczywistości. Jest to również próba podjęcia dialogu z przedstawicielami biologiczno-mechanistycznego i zmatematyzowanego opisu świata, którzy próbują narzucić „ślepą” i sprzeczną z naturalnym porządkiem poznawczym „wizję” opisu rzeczywistości. Przedstawione prace to wynik badań nad rozumieniem prowadzonych w Instytucie Badań nad Rozumieniem im. Św. Jadwigi Królowej. Wyniki badań nad rozumieniem wyraźnie wskazują na bardzo ograniczony obszar poznawczy tzw. naukowego materialistycznego podejścia i na ogromne znaczenie metafizyki w procesie poznania.

 

 

  

 

1                                                        2                                                       3  

 

 

 

   

                                   4                                                                           5

 

 

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142, Australia