QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

 

Trzeci okres twórczości

 

Piękno naukowych wizualnych obiektów naszego rozszerzonego, percepcyjnego pola

 

Przedstawione prace są tworzone przy założeniu, że źródłem estetycznych inspiracji może być nie tylko świat wymiaru naszej codziennej egzystencji ale  również, z powodu  poszerzenia skali naszej percepcji, mikro-makro świat. Przedstawione prace są częścią ekspozycji QJF Art& Science Gallery. Prace te to wynik naukowo-estetycznych poszukiwań, które Prof. Z. Les prowadził w latach 2007-2012. Pięć prac z cyklu „naukowa wizualizacja makro i mikro świata” ukazuje próbę syntetycznego ujęcia naukowego fragmentarycznego opisu rzeczywistości w powiązaniu z aksjologiczno-ontologicznym uwarunkowaniem poznawczego aspektu. Aksjologiczny pierwiastek to metafizyczne odczucia walki dobra i zła penetrującej cały makro-mikro świat. Wirus, wąż, brzydota zdeformowanych chorobliwym nalotem fragmentów rzeczywistości to niektóre aspekty istnienia zła w postaci szatańskich sieci zarzuconych na piękno Boskiego dzieła. Zbawiciel niekiedy ledwie widoczny ukazuje jednakże kres destrukcji i śmierci otwierając drogę powrotu do utraconego Raju.

Przedstawione prace to wynik badań nad rozumieniem prowadzonych w Instytucie Badań nad Rozumieniem im. Św. Jadwigi Królowej. Wyniki badań nad rozumieniem wyraźnie wskazują na bardzo ograniczony obszar poznawczy tzw. naukowego materialistycznego podejścia i na ogromne znaczenie metafizyki w procesie poznania.

 

           

1                                                2                                                     3  

 

 

 

     

                                       4                                                                               5

 

 

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142, Australia