QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

The Queen Jadwiga Research Institute 
of Understanding

HOME

 

The Queen Jadwiga Research Institute of Understanding (QJRIU) (Instytut Badań nad Rozumieniem im. Świętej Jadwigi Królowej) został utworzony jako strukturalna część Queen Jadwiga Foundation. Celem działalności Queen Jadwiga Research Institute of Understanding jest tworzenie właściwego środowiska naukowego dla badań dotyczących rozumienia, prowadzenie oryginalnych badań dotyczących wszystkich aspektów rozumienia jak również prezentację i publikację otrzymanych rezultatów.

 

QJRIU Rada Naukowa

Lista publikacji

Badania naukowe

Journal of Understanding

 

Rozumienie jest bardzo ściśle związane z myśleniem. Rozumienie było tematem filozofów takich jak Arystoteles, Locke, Berkeley, Leibniz, Kant czy Popper. Według św. Tomasza z Akwinu bezpośrednim obiektem naszej wiedzy jest forma wyabstrahowana z materii, która jest podstawą indiwiduacji i znana poprzez uniwersalne pojęcia. Układ sensoryczny poznaje indywidualne rzeczy jednakże umysł poznaje je tylko w sposób pośredni, jako reprezentowane w wyobrażeniach. Ne istnieje intelektualna intuicja indywidualnych rzeczy jako takich. Duns Szkot utrzymywał że doktryna abstrahowania uniwersaliów Arystotelesa jest w stanie wyjaśnić genezę naszej wiedzy bez odwoływania się do pojęcia wrodzonych ideii. Kant natomiast utrzymywał że rozumienie jest jedną z wyższych form poznawczych wiedzy. Jean Piaget podaje cztery etapy, w których osoba konstruuje rozumienie rzeczywistości poprzez zinternalizowane myślowe operacje.

 

The Queen Jadwiga Research Institute of Understanding (QJRIU) prowadzi badania nad rozumieniem w następyjących kategoriach.

 

1. Rozumienie – ujęcie ogólne

a.      Rozumienie jako forma międzyludzkiej komunikacji

·        Rozumienie jako forma dialogu ekumenicznego

·        Rozumienie jako forma politycznych negocjacji

·        Rozuminie jako najważniejsza część procesu edukacyjnego

·        Rozumienie jako forma estetycznej oceny

2. Rozumienie - ujęcie epistemologiczne

a. Postęp i ograniczenie naukowego wyjaśniania

b. Rola mediów w budowie nowego mitu

3. Rozumienie – modele

a. Teologiczne podstawy procesu rozumienia

b. Biologiczne podstawy procesu rozumienia

c. Informatyczny model procesu rozumienia

d. Różne formy rozumienia

·        rozumienie wizualne (obrazowe)

·        rozumienie werbalne (symboliczne)

4. Rozumienie – ujęcie techniczne

a. Rozumienie obrazów (Image Understanding)

b. Rozumienie ksztaltów – wizualne myślenie (Shape Understanding)

c. Rozumienie języka naturalnego (Natural Language Understanding)

d. Rozumienie mowy (Speech Understanding)

e. Robotyka

5. Rozumienie w biznesie

a. Reklama

b. Negocjacje w biznesie

 

W pierwszej fazie rozwoju badań QJRIU jest zogniskowany na badaniach nad wizualnym myśleniem, rolą rozumienia w procesie edukacji jak również rozumieniem jako formą estetycznej oceny. Do tej pory projekty były prowadzone w ramach działalności Queen Jadwiga Foundation. Projekt ‘Shape Understanding – the Study of the Visual Thinking’ rozpoczęty został w 1999 roku i jest w zaawansowanej fazie badań (ponad 20 publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych). Rozumienie jako najważniejsza część procesu edukacyjnego jest zogniskowane na badaniu roli wizualnego myślenia w procesie nauczania jak również w zastosowaniu edukacyjnych programów komputerowych w procesie nauczania. Ten projekt jest kontynuacją badań rozpoczętych w latach 80-tych w Polsce. Projekt ten został reaktywowany w roku 2000 i był prowadzony w ramach działalności Queen Jadwiga Foundation a obecnie jest też częścią działalności QJF Research Centre for Computer Aided Learning (QJF-RCCAL).

Projekt ‘Understanding and Aesthetic Evaluation’ jest prowadzony w kooperacji z QJF Arts&Science Gallery i jest zogniskowany na badaniu roli wizualnego myślenia (rozumienia) w estetycznej ocenie. Ten project jest kontynuacją badań rozpoczętych w latach 80-tych w Polsce, następnie był kontynuowany na Melbourne Uniwersity a od roku 1999 jest częścią działalności Queen Jadwiga Foundation.

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142, Australia