QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

8 CZERWCA 
SWIETO SW. JADWIGI KROLOWEJ

 

KONKURS QJF „PEREŁKI ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ”, Polska

Racjonał

Został zakończony konkurs ‘Perełki św. Jadwigi Królowej 2007’ ogłoszony przez the Queen Jadwiga Foundation dla szkół z Rodziny Szkół im. św. Jadwigi Królowej. Z okazji 10-tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej kwalifikacją do ‘perełki św. Jadwigi Królowej’ objęto uczniów z Rodziny Szkół im. św Jadwigi Królowej. Co roku wybieranych jest 10 uczniów ze wszystkich szkół z Rodziny. Uczniowie-kandydaci do perełki powinni spełniać następujące warunki:

(1) być szczególnie uzdolniony w jakiejś dziedzinie
(2) osiągać bardzo dobre wyniki w nauce
(3) stawać w obronie słabszych
(4) wykazywać inicjatywę w pomocy uczniom mniej zdolnym
(5) wykazywać duże zaangażowanie w życie Kościoła Katolickiego
Warunek 5-ty jest konieczny. Z pozostałych czterech, wystarczy spełnić dwa. W oparciu o proponowane kryteria opracowany został szczegółowy regulamin przez Panie Małgorzatę Grzankowską i Lidię Krzyżosiak. Regulamin podany jest poniżej.

W roku 2007 laureatami konkursu zostali:

1.               Piotr Filip Sadecki            (uczeń SP)

2.               Mateusz Maciuk                (uczeń SP)

3.               Marta Kumorowska           (uczeń SP)

4.               Jakub Żegleń                     (uczeń SP)

5.               Natalia Politowska            (uczeń SP)

6.               Kamil Smoczyk                 (uczeń gimnazjum)

7.               Adam Miernik                   (uczeń gimnazjum)

8.               Joanna Bernach                 (uczeń gimnazjum)

9.               Katarzyna Majer                (uczeń liceum)

10.            Klaudia Kocyk                  (uczeń liceum)

 

Perełki przyznane za rok 2007

 

Perełki te przesłane zostały na ręce Ks. Kardynała Dziwisza do Katedry Wawelskiej i posłużą do wykonania repliki racjonału. Pozostałe 15 perełek to perełki otrzymane za dzieła inspirowane przez św. Jadwigę Królową.

Perełka św. Jadwigi Królowej (statuetka)

Z 10 lauretów zostało wyłonionych 3 laureatów perełki. Laureatami zostali:

Jakub Żegleń (Szkoła Podstawowa)

Adam Miernik (Gimnazjum)

Klaudia Kocyk (Liceum)

 

Statuetki-perełki zostały wręczone laureatom konkursu w katedrze wawelskiej w dniu 8 czerwca 2007.

Szczegółowe informacje o I Zjeździe Rodziny Szkół im. św. Jadwigi Królowej z okazji 10-lecia knonizacji św. Jadwigi Królowej (jak również wiele pięknych zdjęć) można znaleźć na stronie internetowej http://rodzinajadwigiwawelskiej.pl/

 

  

Uroczysty pochód do katedry na Wawelu prowadzony przez Królową.

Byli też studenci którzy tak wiele zawdzięczają św. Jadwidze Królowej

 

              

Msza św. odprawiana przez Biskupa Pieronka               Po Mszy oczekiwanie na uroczyste wręczenie perełek

 

             

Uroczystość wręczania perełek przez przedstawicieli QJF panią M. Grzankowską, p. J. Pocieja,  przedstawiciela Zarządu Szkół dyr. J. Piskora oraz przedstawiciela Sodalicji św. Jadwigi Królowej panią prof. M. Bruzdową

 

  

Laureaci K. Kocyk, A. Miernik i J. Żegleń ze statuetkami „Perełka św. Jadwigi Królowej” oraz pan J. Pociej reprezentujący QJF i przedstawiciel Zarządu Szkół dyr. J. Piskor

 

REGULAMIN KONKURSU

Prosimy wszystkie szkoły im. Św. Jadwigi królowej o wytypowanie  1 ucznia kandydata do nagrody „Perełki św. Jadwigi Królowej”. Udział może wziąć każdy uczeń który spełni warunki podane przez QJF.  W tym celu wychowawca musi opisać warunki, które spełnia uczeń i zebrać dokumentację potwierdzającą dokonania uczniów.

Ř      Do pkt1 należy dołączyć kopie dyplomów zajętych miejsc w konkursach;

Ř      Do pkt2 należy dołączyć zaświadczenie o średniej cen uzyskanej na I półrocze napisane przez wychowawcę i potwierdzone podpisem oraz pieczątką dyrektora szkoły

Ř      Do pkt3 należy dołączyć zaświadczenie wychowawcy potwierdzone podpisem i pieczątka dyrektora szkoły.

Ř      Do pkt4 należy dołączyć zaświadczenie wychowawcy lub nauczyciela uczącego dany przedmiot  potwierdzone podpisem i pieczątką dyrektora szkoły.

Ř      Do pkt5 należy dołączyć zaświadczenie – opis katechety potwierdzone podpisem proboszcza i pieczęcią parafii.

Wśród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane:

ü      3 osoby z kategorii szkół podstawowych

ü      3 osoby z kategorii szkół gimnazjalnych

ü      4 osoby z kategorii szkół ponadgimnazjalnych

Sposób i kryteria oceny wniosków

1.      Pod I tym warunkiem rozpatrujemy udział uczniów w konkursach na różnych etapach i w różnych dziedzinach.

2.      W drugim warunku rozpatrujemy średnia ocen uzyskaną w I półroczu nauki.

3.      Pod V tym warunkiem rozpatrujemy:

§        Przynależność do chóru kościelnego lub scholii itp.

§        Przynależność do służby ołtarza (ministranci, lektorzy)

§        Przynależność do grup modlitewnych

§        Przynależność do grup oazowych

§        Praca na rzecz wolontariatu działająca przy kościele itp.

Nadesłane oferty będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej w wyniku której zostaną wyłonione po trzy osoby kandydaci do nagrody z każdej kategorii szkół (ponadgimnazjalne – 4 osoby) i zgłoszone do QJF.  Fundacja z pośród kandydatów wytypuje 3 osoby do nagrody.

L.p.

Zadanie

Punktacja

I

Szczególnie uzdolnienia w jakiejś dziedzinie:

 

 

1.

Konkurs na etapie ogólnokrajowym:

 

 

 

I miejsce

2pkt

 

 

II miejsce

1,5pkt

 

 

III miejsce

1pkt

 

2.

Pozostałe miejsca

0,5pkt

 

 

Konkurs na etapie wojewódzkim:

 

 

 

I miejsce

2pkt

 

 

II miejsce

1,5pkt

 

 

III miejsce

1pkt

 

 

Pozostałe miejsca

0,5pkt

 

3.

Konkurs na etapie powiatowym:

 

 

 

I miejsce

2pkt

 

 

II miejsce

1,5pkt

 

 

III miejsce

1pkt

 

 

Pozostałe miejsca

0,5pkt

 

4.

Konkurs na etapie międzyszkolnym:

 

 

 

I miejsce

2pkt

 

 

II miejsce

1,5pkt

 

 

III miejsce

1pkt

 

5.

Konkurs na etapie szkolnym:

 

 

 

I miejsce

2pkt

 

 

II miejsce

1,5pkt

 

 

III miejsce

1pkt

II

Bardzo dobre wyniki w nauce

 

 

1.

I miejsce  śr. Ocen 5,1- 6,00

2pkt

 

2.

II miejsce   śr. Ocen 5,00 ,4, 5

1,5pkt

 

3.

III miejsce   śr. Ocen  4,5 – 4,00

1pkt

III

Stawać w obronie słabszych

2pkt

IV

 Inicjatywa w pomocy uczniom mniej zdolnym

2pkt

V

Duże zaangażowanie w życie Kościoła Katolickiego

2pkt

 

 

 

Back

 

Home

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142, Australia