QJF Press

 

Z okazji zbliżającej się 600-tnej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem, którego współautorem była św. Jadwiga Królowa, prof. Z. Les i M. Les przekazali do nowo tworzonej biblioteki QJF-QJRIU liczący ponad 2000 woluminów zbiór książek. Zbiór ten to nasz wieloletni wysiłek w gromadzeniu książek głównie z zakresu filozofii, sztuki, literatury naukowej i literatury. Pragniemy podać krótkie wyjaśnienie szczególnie dla mieszkańców Australii, w jaki sposób ów zbiór był gromadzony. W czasach komunizmu i okrągłostołowych transformacji zakup książki w Polsce, szczególnie z dziedziny filozofii czy też literatury naukowej był ogromnie utrudniony. Filozoficzne dzieła były szczególnie troskliwie „dobierane” i wydawane w ramach tzw. biblioteki klasyków BKF-u w PWN. Inne wydawnictwa, w tym szczególnie PAX, wydawały nieliczne tytuły w bardzo małych nakładach. Zdobycie pozycji wydanej w poprzednich latach było możliwe tylko dzięki bardzo specyficznemu „polowaniu” w antykwariatach. Mimo wielu trudności udało się nam zebrać dość znaczną liczbę dzieł filozoficznych tłumaczonych na język polski. Posiadanie tych dzieł w naszej bibliotece umożliwi korzystanie z literatury filozoficznej pozwalając na zapoznanie się z kategoriami filozoficznymi w języku polskim. O ile nam wiadomo, istniejące na terenie Australii biblioteki „polskie” nie posiadają tego typu literatury no bo do czego ona byłaby komu potrzebna. Mamy jednakże nadzieję, że istniejące biblioteki tzw. dobrej myśli będą rzeczywiście odsyłać czytelnika do literatury której istotą jest myślenie a nie raczenie czytelnika zmyślnymi „historyjkami”. Nasz naród nigdy nie był zachęcany do myślenia a umiłowanie mądrości (filozofia) było widziane raczej jako dziwactwo. Stąd też posiadamy w naszym narodzie tak wielu bohaterów narodowych a tak niewielu myślicieli. QJRIU jako instytut badań nad myśleniem i rozumieniem, jako jedno z głównych zadań stawia sobie zwrócenie uwagi, szczególnie w naszym narodzie, na wartość myślenia i doceniania myśli w tym w szczególności umiłowanie mądrości. Zdajemy sobie sprawę że nasze wysiłki będą ogromnie torpedowane szczególnie przez ludzi z Polonii niepolskiego pochodzenia jak również ówczesnych władz PiS-u, PO. Wierzymy jednak że zapoczątkowane przez QJRIU „wołanie” o polskich myślicieli nie pozostanie bez odzewu.

Zwracamy się z apelem do wszystkich którzy mogliby nam pomóc w otrzymaniu lokalu na QJRIU, w tym bibliotekę polskojęzyczną, w tym szczególnie do władz australijskich, do Pana Prezydenta jak też rządu polskiego, jak również parlamentarzystów europejskich, w tym w szczególności do pana prof. Buzka.

Podajemy przykładowo listę „nieuporządkowaną” książek w kolejności w jakiej były katalogowane.

LISTA KSIĄŻEK

Platon Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon

Platon Listy

Platon Kratylos

P.H. Holbach System przyrody czyli prawa świata fizycznego i moralnego T 1, TII

T. de Chardin Zarys wszechświata personalistycznego

T. de Chardin Moja wizja świata

T. de Chardin Człowiek

A. Schopenchauer O wolności ludzkiej woli

B. Croce Zarys estetyki

A. N. Condorect Szkice obrazu postępu ducha ludzkiego przez dzieje

Diogenes Loertios Żywoty i poglądy słynnych filozofów

G. W. H. Hegel Encyclopedia nauk filozoficznych

Pseudo-Platon Zimorodek

Plutarch Moralia

W. James Filozofia wszechświata

W. James Pragmatyzm

Voltaire Elementy filozofii Newtona

Frege Pisma semantyczne

J. Maritain Pisma filozoficzne

P. Ricouer Język, tekst, interpretacja

P. Ricouer Propozycja dla przyszłości

P. Ricouer Symbolika zła

P. Ricouer Egzystencja i hermeneutyka

H. Bergson Pamięć i życie

E. Mounier Wprowadzenie do egzystencjalizmów

R. Carnap Filozofia jako analiza języka nauki

A. N. Whithead Nauka i świat współczesny

M. Scheler Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy

M. Scheler Istota i formy sympatii

M. Scheler Problemy socjologi wiedzy

Crell O wolności sumienia

G. E. Gilson Bóg i filozofia

E. L. Mascal Otwartość bytu

G. Marcel Dziennik metafizyczny

G. Marcel Być i mieć

G. Marcel Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei

J. M. Bocheński Ku filozoficznemu myśleniu

Dithley Pisma estetyczne

Arnauld and Nicole Logika

J. Meslier Testament

I. Kant Krytyka władzy sądzenia

I. Kant Uzasadnienie metafizyki moralności

I. Kant Krytyka praktycznego rozumu

I. Kant Krytyka czystego rozumu T I, T II

E. Abramowski Metafizyka doświadczalna i inne pisma

P. Pomponazzi O nieśmiertelności duszy

G. Lucacs Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego t II/1 t II/2 t.III

E. Huserl Medytacje kartezjańskie

E. Huserl Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii t I, tII

E. Huserl Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu

P. Hiszpan Traktaty logiczne

J. Łukasiewicz O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa

W. Dilthey O istocie filozofii

S. Kierkegard Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć

S. Kierkegard Okruchy filozoficzne. Chwila

T. Reid Rozważania o władzach poznawczych człowieka

Erazm z Roterdamu Trzy rozprawy

J.O. de la Mettrie Człowiek-maszyna

Arystoteles Retoryka - poetyka

Arystoteles Poetyka

Arystoteles Fizyka

Arystoteles Zoologia

Arystoteles Zachęta do filozofii

Arystoteles O powstawaniu i ginięciu

Arystoteles Metafizyka

M. Aureliusz Rozmyślania

Kartezjusz Rozprawa o metodzie

J.L. Wolzogen Uwagi do medytacji metafizycznych

A. Wiszowaty O religii rządzonej z rozumem

G. Berkeley Traktat o zasadach poznanie ludzkiego

E. B. Condillac Traktat o wrażeniach

G. E. Moore Etyka

B. Spinoza Etyka

G. W. F. Hegel Wykłady z filozofii dziejów t I, t II

G. W. F. Hegel Estetyka t III

G. W. F. Hegel Nauka logiki t II

P.T. de Chardin Wybór pism

R. Habachi U żródeł człowieczeństwa

M. Heideger Budować, mieszkać myśleć

M. Heideger Kant a problem metafizyki

F. Brentano O źródle poznania moralnego

F. W. G. J. Schelling Filozofia sztuki

C. G. Jung Archetypyi symbole

C. G. Jung Rebis czyli kamień filozoficzny

A. Smith Teoria uczuć moralnych

Klasyczna joga indyjska

R. Descartes Człowiek opis ciała ludzkiego

Ibnarabi Księga o podróży nocnej do najbarziej szlachetnego miejsca

Boecjusz z Dacji O dobru najwyższym czyli ożyciu filozofa

J. Piaget Strukturalizm

J. Watkins Nauka a sceptycyzm

F. Znaniecki Pisma filozoficzne t. I

T. Hobbes Elementy filozofii t. I

L. Feuerbach Wybór pism. Myśli o śmierci i nieśmiertelności

L. Feuerbach Wykłady o istocie religii

B. Pascal Myśli

F. Nitzsche Tako rzecze Zaratustra

M. Eliade Joga. Nieśmiertelność i wolność

Św. Augustyn Dialogi i pisma filozoficzne t II, t III, tIV

P.T. Holbach Etokracja czyli rząd oparty na moralności

J.D. Szkot Traktat o pierwszej zasadzie

T.W. Adorno Dialektyka negatywna

E. Cassirer Esej o człowieku

J. Huizinga Homo Ludens

T. Hobbes Elementy filozofii t II

M. Bachtin Problemy literatury I estetyki

P. W. Strawson Indywidua

K.K. Popper Logika odkrycia naukowego

Św. Tomasz z Akwinu Wykład listu do rzymian

S. Radhakrishnan Filozofia indyjsks t II

W. Tatarkiewicz O szczęściu

W. Tatarkiewicz Historia filozofii t I, t II

W. Gromczyński Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre’a

A. Camus Człowiek zbuntowany

S. Bhagavatam Conto dziesiąte

A. Hoffman Wokół ewolucji

E. From O sztuce miłości

W. Heisenberg Część i całość

E. Gilson Chrystianizm a filozofia

A. Schopenchauer Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów

R. Ingarden Spór o istnienie świata t I, t II/1 tII/2 tIII

R. Ingarden Wykłady i dyskusje z estetyki

R. Ingarden Studia z estetyki t III

M. Eliade Historia wierzeń i ideii religijnych

E. Gilson Byt i istota

K. Twardowski Wybrane pisma filozoficzne

L. Chwistek Pisma filozoficzne i logiczne

Arystoteles Dzieła wszystkie t I

M. Bense Świat przez pryzmat znaku

M. Harkheimer Społeczna funkcja filozofii

H. Ditfurth Dzieci wszechświata

H. Ditfurth Duch nie spadł z nieba

M. Novak Przebudzenie etnicznej ameryki

E. T. Hall Bezgłośny język

J. Testart Przrjrzysta komórka

E. Poppel Granice świadomości

K. Jaspers Filozofia egzystencji

F. Jacob Gra możliwości

O. Spengler Historia, kultura, polityka

F. Capra Punkt zwrotny

W.V. Quine Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne

W. Sedlak Na początku było jednak światło

W. Krasnodębski Rozumienie ludzkiego zachowania

Y. F. Tuan Przestrzeń i miejsce

A. Tofler Trzecia fala

B. Chwedeńczuk Spór o naturę prawdy

J. Taylor Nauka a zjawiska nadnaturalne

S.K. Longer Nowy sens filozofii

J. Kozielecki Koncepcja psychologiczna człowieka

J. Chłopecki Revolucja i postęp

B.J.L Whorf Język, myśl i rzeczywistość

J. Taylor Czarne dzury, koniec wszechświata

P. Trzeciak Historia, psychika, arhitektura

J. Habermas Teoria i praktyka

J. Habermas Po co nam historia

G. Lakoff, M. Johnson Metafory w naszym życiu

E.O. Wilson O naturze ludzkiej

K. Michalski Heideger i filozofia współczesna

K. Michalski Ponad ekonomią

W. Bibler Myślenie jako dialog

E.F. Torrey Czarownicy i psychiatrzy

J. Rosnay Makroskop

L.L. Fuller Moralność prawa

T.S. Kuhn Dwa bieguny

J. Miller Spór z McLuhanem

J. Pirogine I. Stengers Z chaosu ku porządkowi

A.L. Kroeber Istota Kultury

J. Dewey Jak Myślimy

A. Adler Sens życia

W. Heinrich U podstaw psychologii i inne pisma

G. Le Bon Psychologia tłumu

K. Horney Nowe drogi w psychoanalizie

K. Darwin O wyrazie uczuć u człowieka i u zwierząt

C. Lombrosso Geniusze i obłąkani

M. Wiszniewski Charaktery rozumów ludzkich

R. Descartes Namiętności duszy

R. tokarczyk Hobbes

I. Krońska Sokrates

I. Krońska Filozofia współczesna

M. Gordon Leibnitz

K. Leśniak Franciszek Bacon

B. Andrzejewski W. Von Humboldt

R. Palacz Ockham

H. Buczyńska-Garewicz James

J. Wojnar Bergson

A. Lubomirski O uogólnieniu w metafizyce

J. Wilson Życie po życiu

T. Płużański Teilhard de Chardin

Z. Kuderowicz Dithley

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

Address:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142, Australia