QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

Chopin dla Królowej

Chopin jest przykładem twórcy, który potrafił przetransformować bogactwo naszego narodowego doświadczenia w arcydzieła utworów muzycznych. Muzyka Chopina zawiera w sobie niejako archetypalne elementy tego co składa się na szeroko rozumiane pojęcie polskości. Kilka lat temu zwrócono się do nas jako organizacji o zdefiniowanie pojęcia polskości i już wtedy zwróciliśmy uwagę na fakt że wszelkie lingwistyczno-filoozficzne ujęcie tego problemu jest niepełne. Polskości nie można tylko wyrazić używając językowych kategorii i nie odnosząc tejże definicji do naszego duchowego doświadczenia związanego z postrzeganiem świata rzeczywistego w kontekście całej sfery świata kultury. Wyniki badań naszego instytutu pokazują w sposób bardzo wyraźny, że najnowsza generacja robotów projektowana w naszym instytucie będzie w stanie posiłkować się tego typu lingwistyczną definicją i w pewnym sensie będzie zdolna do identyfikowania się z roboto-narodem tworzonym w określonym celu. Niestety całej tej duchowej sfery, którą my jako naród dziedziczymy w postaci m.in wielowiekowej tradycji i kulturowego dziedzictwa żaden robot nie będzie w stanie nigdy posiadać. Dlatego też, tak bardzo ważne jest aby Prezydent, szczególnie, a przy tym także Rząd Polski  był bardzo wyczulony na sprawy ducha narodu, tak, tak powinno nazywać się tego typu narodowe dziedzictwo. Wypracowanie bardziej precyzyjnej nomenklatury tego typu zjawisk kulturowych będzie zapewne w niedalekiej przyszłości możliwe do łatwiejszego zaprezentowania, a to dzięki m.in. wynikom badań naszego instytutu. Tak więc, nie tylko językowe kategorie ale coś co przekracza możliwości językowego przesłania powinno być coraz bardziej doceniane. Jednym z celów wykazania, że istnieje tego typu archetypalne narodowe odczuwanie jest pokazanie, że jest możliwe w kontekście polskości odszukanie w sobie i wydobycie na światło dziennego tego co w tym duchowym doświadczeniu jest zawarte. Bardzo ważnym elementem tego typu twórczego aktu jest powiązanie historyczno-narodowego doświadczenia wplecionego w sferę miłości do naszego narodu ukonstytuowanej na bazie miłości do naszych narodowych wielkich twórców takich jak św. Jadwiga Królowa. Ten element uczuciowego związku, tak bardzo dzisiaj wyszydzany przez kosmopolitów korowskich jest nieodzowny do tego aby w pełni mogły być zrozumiane słowa święta miłości kochanej Ojczyzny.... Dzisiaj to właśnie sfera kultury jest tym elementem gdzie toczy się ogromna walka o przyszłość gatunku ludzkiego.

Jest wielu wykonawców muzyki Chopina i bardzo trudno wprowadzić jakiś oryginalny sposób wykonywania tego czy innego utworu. Jednakże wykonanie utworu Chopina jest uzależnione od interpretacyjnej zdolności tego czy innego twórcy. Najbardzie prawdziwa i pełna interpretacja jest możliwa tylko przez kogoś kto nosi w sobie to całe nasze narodowe doświadczenie. W zasadzie nie jest możliwe aby wykonawca innej narodowości był w stanie w sposób prawdziwy interpretować to co w muzyce Chopina jest najważniejsze. Muzyka Chopina poza, li tylko narodowym pierwiastkiem zawiera ogromny ładunek transcendencyjnego otwarcia na tajemnicę współodczuwania Boskiego istnienia. Jest to m.in. wynik tego, że polski katolicyzm formułuje całą naszą narodową tradycję i ogromne pokłady tejże narodowej tradycji są niejako przesiąknięte sprawami wiary czy też zawierają tak bardzo widoczne ślady działalności Kościoła w Polsce na przestrzeni wieków. Nie może więc też być muzyka o tak bardzo dużym ładunku narodowego pierwiastka zakorzenionego głęboko w katolickiej wierze, pozbawiona tego, co tak bardzo widoczne jest w muzyce Chopina, - tej odskoczni transcendentalnej. Ta tęsknota, która tak bardzo emanuje z niektórych jego utworów to nie tyko tęsknota za ojczystym wzgórzem czy też pagórkiem ale jest to ta tęsknota, która każe nam w tak szczególy sposób czekiwać na ponowne narodzenie Chrystua czy też spotkanie z naszą ukochaną Panią Wawelską. To coś więcej niźli tylko chęć zobaczenia skrawka ziemi ojczystej. To jest to nasze kulturowo-tradycyjne powiązanie wiary i narodowych oczekiwań. To wszystko jest w muzyce Chopina i to może wydobyć tylko ktoś, kto urodził się jako syn czy córka tej ziemi i tego narodu, naszego Narodu. Prof. Z. Leś nigdy nie studiował profesjonalnie tak teoretycznych podstaw muzyki jak również technik wykonawczych. Krótkie wprowadzenie do gry na fortepianie otrzymał od swojej żony Magdaleny. Głównym celem opanowania trudnej techniki gry na fortepianie było przekazanie w darze Pani Wawelskiej utworu Fryderyka Chopina tak bardzo polskiego i wykonywanego, a zwłąszcza interpretowanego w sposób nie skażony profesjonalneo-technicznym doradztwem. Jest to także pokazanie tego, że my Polacy rodzimy się już z tymi szczególnymi zdolnościami interpretacyjnymi i zdolności muzyczne w tym szczególnie wykonywanie muzyki fortepianowej wysysamy niejako z mlekiem matki. Dlatego też jest możliwe opanowanie trudnej techniki gry na fortepianie bazując tylko na wrodzonych zdolnościach z pominięciem długiego niekiedy  okresu edukacji muzycznej. Nie jest to jednakże zachęta do tego aby zdolności muzycznych nie rozwijać pod kierunkiem doświadczonych pedagogów czy też wirtuozów. Nic z tych rzeczy. Profesjonalne wykonywanie muzyki wymaga, podobnie jak każda profesja, nabywania określonej wiedzy jak też długiego okresu uczenia się. Jednakże utwory prezentowane przez prof. Lesia są zupełnie unikatowe. U podłoża żmudnej i niekiedy wyczerpującej pracy umożliwiającej nabycie sprawności technicznych leży miłość do naszej Patronki św. Jadwigi Królowej i chęć ofiarowania tego co jest najwartościowsze. Tak więc mając odpowiednią motywację i znaczny talent muzyczny można osiągnąć niekiedy bardzo zaskakujące rezultaty. Z kilkunastu utworów Chopina, Mazurek in A Minor Op. 68, No. 2 został wybrany jako ten który dedykowany został św. Jadwidze Królowej na 15-lecie kanonizacji. Utwór ten wykonywany przez prof. Z. Les jest dostępny na stornie internetowej QJF (na razie w wersji niepełnej). Utwór ten znajdzie się na wydanej płycie poświęconej św. Jadwidze Królowej z okazji 15-tej rocznicy kanonizacji. Na razie wykonywany w naszym studio QJF będzie wzbogacany o nowe tak techniczne jak też interpretacyjne dokonania. Utwór ten został wybrany dlatego że wydaje się zawierać największy ładunek tęsknoty metafizycznej. Być noże niebyłoby czymś niestosownym gdyby od czasu ukazania się tego utworu na www nazywać ten utwór Jadwigowym przesłaniem.

 

 

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia