QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

Koronacja

Zbliża się kolejna rocznica koronacji Jadwigi na Króla Polski. W tym roku podobnie jak w kolejne lata my z QJF, pamiętając o tym tak bardzo ważnym dla Korony Polskiej wydarzeniu, będziemy dziękować Bogu za dar św. Jadwigi Królowej, uczestnicząc w tym dniu w Mszy św. Nasza kolejna książka „Shape Understanding System: machine understanding and human understanding” wydawana przez Springer-Verlag i dedykowana naszej ukochanej Pani Wawelskiej to podarunek dla św. Jadwigi Królowej z okazji rocznicy koronacji. Praca nad książką była bardzo wyczerpująca i przez ostatnie kilka miesięcy pochłaniała cały nasz czas. Mamy nadzieję, że książka ta ukaże się w pierwszej połowie następnego roku i będzie wspaniałym podarunkiem dla św. Jadwigi Królowej w dniu Jej święta 8 czerwca 2015. Z okazji rocznicy koronacji dołączamy, jako podarunek, kolejne zdjęcia przesłane z Krakowa przez członka QJF mgr. inż. J. Dziedzica, do drugiej części albumu  „Szlak św. Jadwigi Królowej”, który powinien ukazać się w następnym roku. Mamy nadzieję, że rocznica koronacji Jadwigi na Króla Polski będzie uroczyście obchodzona tak w Polsce jak też w ośrodkach polonijnych. Dzisiaj, na naszą prośbę, z tej okazji, w kościele w Richmond (Melbourne) ks. Ryba w czasie kazania przypomniał o pięknym wkładzie św. Jadwigi Królowej w ubogacenie kultury polskiej za sprawą refundacj Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękujemy ks. Rybie za te piękne i poruszające serce słowa o św. Jadwidze Królowej.Rocznica koronacji Jadwigi na Króla Polski przypada w tym samym dniu, w którym przypada rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Odnosimy wrażenie, że w Polsce niezbyt przychylnym okiem patrzą na ten fakt wyboru słowiańskiego Papieża, który to stał się ozdobą Stolicy Apostolskiej i jako święty Papież Słowianin Polak stanowi przepiękny polski katolicki akcent, symbol harmonijnej koegzystencji tiary i korony. Tylko Polska może poszczycić się takim wkładem w dzieje historii świata a to za sprawą św. Jadwigi Królowej – świętego Króla i św. Jana Pawła II – świętego Papieża. Trzeba mieć bardzo antypolskie nastawienie aby świadomie marginalizować ten tak bardzo wymowny, symboliczny i proroczy w swej wymowie wydźwięk tej rocznicy.

Pokojowa nagroda Nobla przyznana w tym roku to niejako nawiązanie do tego wspaniałego daru św. Jadwigi Królowej w postaci uniwersytetu. Wydaje się, że w tym kontekście istnieje skra nadziei współpracy ze środowiskiem masonerii przyznającym pokojową nagrodę Nobla. W dzisiejszym czasie poważego konfliktu pomiędzy materialistyczną ideologią środowisk masonerii i religijnymi, niekiedy skrajnymi ugrupowaniami, należy szukać możliwości porozumienia nie pozwalając jednakże na deptanie naszych katolickich wartości. Przyznanie pokojowej nagrody Nobla w kontekście materialistycznej, ateistycznej  ideologicznej ekspansji budzi jednakże pewne obawy. Program dzisiejszej szkoły usztywniany ideologiczne przez tzw.”paryskie centrum” pozwala na bardzo skrajnie pojęte sterowanie świadomością jednostek poddanych tego typu systemowi kształcenia. Szczytne cele powszechnej edukacji dzieci, w tym też w krajach takich jak Pakistan, o bardzo odmiennym kulturowym podłożu, mogą przeistoczyć się w próbę wtłaczania materialistycznej ideologii, podobnie jak to robione jest w krajach europejskich. Środowisko masonerii chociaż ideologicznie niespójne zbyt ślepo wierzy w możliwość zaprowadzenia porządku ziemskiego wzorowanego na materialistycznym cybernetycznozłudnym modelu hodowania idealnej rasy. To w gruncie rzeczy ateistyczne i wsparte na niczym przesłanie musi zostać zastąpione pełnym poszanowaniem dla wolności wyznawania religii, w tym szczególnie katolickiej, i uznaniem ogromnej roli wartości płynących z wiary chrześcijańskiej. Przykład św. Jadwigi Królowej, która w dużej mierze inspiruje dzisiejsze ruchy powszechnej edukacji, ukazuje bardzo wyraźnie ten chrześcijański akcent. Przecież dzisiaj trudno sobie wyobrazić kogoś ze środowiska masonerii, kto byłby w stanie poświęcić swoje, nawet niewielkie środki na cel edukacji, nie zarabiając przy tym kroci. A tu w XIV wieku, w okresie tak fałszywie określanym jako mroki średniowiecza, bardzo młoda, kochająca swój naród Królowa przeznacza swoje prywatne klejnoty na tworzenie zaplecza nowoczesnej powszechnej edukacji. Nie chęć zysku, głupie infantylne marzenie o rządzeniu światem i obłędna ideologia ale wielka miłość do Chrystusa i chęć służenia swemu narodowi stają się sprawczą mocą nowoczesnego powszechnego systemu edukacji. W tym kontekście, losy QJF w Australii, tak nafaszerowanej nadludźmi masonerii, to ostrzeżenie przed odczytywania tegorocznej nagrody Nobla jako zapowiedź chęci poprawy sytuacji w krajach takich jak Pakistan. Przy ryku trąb obwieszczających tolerancję i plakatowaniu każdego dostępnego miejsca hasłami tolerancji, organizacje takie jak QJF będą bezlitośnie tępione za to tylko, że trwają przy wartościach naszej ukochanej Patronki, św. Jadwigi Królowej. Jak to jest możliwe, że tak bardzo młodzi ludzie za niewielkie przecież zasługi otrzymują prestiżową nagrodę Nobla, podczas gdy my z QJF posiadający tak znaczące osiągnięcia w dzidzinie promocji edukacyjnego programu prawdziwie XXI wieku, jesteśmy tak potwornie prześladowani w Australii i to przez te same środowiska, które w sposób tak hipokryzyjny Noblują nieletnich. Ten Noblowski chwyt to dla nas ludzi myślących, katolików to znak do wzmożonej czujności i apel o  o to aby centrum paryskie poddać bardzo uważnej kontroloi społecznej, bacząc na to abyśmy nie dali się nabrać na tani chwyt reklamowy. Powszechna edukacja. Tak. Ideologia. Nie.

W tym kontekście. Premier Australii rozpętujący wojnę powinien brać pod uwagę skutki swoich decyzji. Koszt tej obłędnej militarnej operacji postawi Australię w bardzo trudnej sytuacji tak gospodarczej jak też politycznej. Podobnie jak za czsów poprzedniego liberalnego Premiera, słyszymy tylko o wojnie i liberalnie trwonione fundusze na militarne bezsensowne akcje stawiają nas, tych których nie lubią gremia liberalno-semickie, na granicy egzystencjalnej wytrzymałości. Jak to się dzieje, że organizacja taka jak QJF pozbawiona jest jakiejkolwiek możliwości posiadania lokalu, a my pracujący w warunkach obozu pracy zostajemy wypędzani z własnego mieszkania podczas gdy kolejny liberalny Premier (ponoć katolik) trwoni pieniądze rabowane nam w postaci barbarzyńsko wysokiego podatku na prowadzenie wojny z wiatrakami. Donkiszoteria, jednakże zbyt nas to niestety kosztuje. Czas zacząć wystawiać rachunki za ten obozowy koszmar.

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

 

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia