QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

Historyczny wykład

     

                                       (1)                                                       (2)                                                            (3)

1. Wykład się rozpoczął...                

2. Zawsze przy św. Jadwidze Królowej. Św. Jadwiga Królowa staje się najbardziej znaną świętą Krakowa wśród studenckiego środowiska Melbourne

3. Prof. Z. Les i Prezydent Wiktorianskiej Sekcji IEEE Anthony Gascoigne

 

Wykład prof. Z. Lesia, który odbył się 10 września na uniwersytecie melbourneńskim, przechodzi do historii jako pamiętne wydarzenie znaczące zmianę dotychczasowego sposobu uprawiania nauki. Wykad ten dedykowany jest naszej ukochanej Patronce, św. Jadwidze Królowej, z okazji kolejnej rocznincy koronacji przypadającej 16 października. Wiele jest punktów markujących inicjację nowego paradygmatu uprawiania nauki, które zostały przedstawione w czasie tego wykładu. Jednym z ważniejszych tego typu elementów zwiastujących nowe podejście do tego co nazywamy naukowym poszukiwaniem prawdy jest osadzenie badań nowo proponowanej dziedziny badań machine understanding w kontekście filozoficznych dociekań. Inspiracja dziełami Arystotelesa, Platona, Locka, Kanta, Huserla, Wittengsteina, Rusela, Carnapa, Gadamera i współczesnymi pseudofilozofami z kręgu Spinozy pozwalało stworzyć podwaliny tego co można by nazwać założeniami ramowych ujęć terminologicznej siatki pojęciowej nowej metody. W dzisiejszym świecie uprawiania nauki tzw. philosophy of science redukuje filozoficzne dociekania do wygładzania coraz bardziej widocznych szczelin w chaosie metodologiczno-pojęciowego gmachu nauki oderwanej całkowicie od jej epistomologiczno-aksjologicznych korzeni filozoficznej zadumy. W świetle naszych badań nad rozumieniem bardzo jasno ukazuje się zależność poszukiwania prawdy naukowej zespolona z całokształtem widzenia problemu epistemologiczno-ontologicznego. Bardzo ważnym elementem odzyskiwania wiarygodności naukowej drogi ku prawdzie jest wskazanie na możliwości weryfikacji wielu potocznych spostrzeżeń dotyczących rozumienia w oparciu o maszynowe modelowanie wybranych aspektów rozumienia. Już dzisiaj można bardzo krytycznie odnieść się do wielu metod i treści dzisiejszego edukacyjnego programu wspartego na rezultatach zaślepienia ideologią pozytywizmu logicznego i jego lewackimi przeszczepami bazując na rezultatach naszych badań nad rozumieniem. Możliwość implemantacji wiedzy naukowej jako nowa forma badania spójności czy też zupełności wprowadzanych nowych modeli jak też weryfikacja ich stopnia nowości i oryginalności to zapowiedź samouzgadniania lub też samoaktywności wiedzy naukowej bez odwoływania się do subiektywno-uprzedzeniowej dotychczasowej formuły. Budowa nie spotykanego dotychczas jakościowo ważkiego pierwiastka rozumienia w aspekcie rozumiejącej maszyny to prawdziwie godne nadchodzącego wieku wyzwania dla naukowego poszukiwania prawdy. Rozumiejąca maszyna to nie tylko łudząco podobne do człowieka złomowisko ludzkich tęsknot i pragnień ale w dużej mierze postawienie w zupełnie innej perspektywie pytania „kim jesteśmy”, „dokąd zmierzamy” i wielu innych, które lęgną się dopiero w zakamarkach dojrzewającej świadomości odmaszynowionej ludzkiej istoty. Rozumiejąca maszyna pozwoli zrzucić balast otępiającej pewności homo sapiens i pozwoli, mamy nadzieję, przedzieżgnąć się zezłomowanej bestii drzemiącej we wnętrzu ludzkiej istoty w refleksyjny byt kładący z nadzieją uskrzydloną duszę na zrębie wiary zespolonej z potęgą miłości ku Stwórcy.

Na tym wykładzie padły znamienne słowa, wypowiedziane przez prof. Z. Lesia, wskazując rangę poruszanych problemów w środowisku elity inżynierów:

„There is sense of building the machine with the ability to understand and think however as we, as engineers, forget that we are humans, this will be a tragedy”

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

 

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia