Świętość Jadwigi

Obchody 20-tej rocznicy kanonizacji to uwertura do przypadającej w 2022 roku 25-tej rocznicy kanonizacji naszej ukochanej Patronki św. Jadwigi Królowej. Wygłoszone wykłady na UJ z okazji 20-tej rocznicy kanonizacji zostaną wydane w formie książki i będą podsumowaniem 20-letniej działalności QJF ukazującym inspiracyjną moc dzieła św. Jadwigi Królowej i jednocześnie próbą odpowiedzi na pytanie postawione przez ks. dr. Tracza podczas pamiętnej Mszy św. 8 czerwca 2017 w Katedrze Wawelskiej „Co przez te 20 lat zrobiliśmy ze świętością Jadwigi? Udostępniamy wersję elektroniczną wykładu ukazującego odczytywanie świętości naszej ukochanej Patronki jako wyzwanie czasu początku XXI wieku i zarazem inspiracyjną moc Jej świętości. Wykład w formie elektronicznej jest podarunkiem dla św. Jadwigi Królowej z okazji 20-tej rocznicy Jej kanonizacji.

Queen Jadwiga Foundation – przykład inspiracji dziełem Jadwigowym

{wykłady wygłoszone na UJ z okazji 20-tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej}

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundati 

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia