Perła świętej Jadwigi Królowej

2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015  2016  2017  2018  2019 

2020

 

Geneza ‘Perełek św. Jadwigi Królowej’

 

Z inspiracji dziełami naszej Patronki św. Jadwigi Królowej pragnęlibyśmy wykonać kopię Racjonału, który był zaprojektowany i być może w części wykonany przez świętą Jadwigę. Królowa Jadwiga podarowała ten Racjonał Biskupom Krakowskim. Nie bez znaczenia jest więc fakt, że to właśnie Biskup Krakowski, który przywdziewał racjonał w okresie Świąt Wielkanocnych został powołany na Stolicę Piotrową. Zbierane perełki na wykonanie kopii racjonału bądą wyrazem hołdu i podziękowania dla św Jadwigi Królowej za pontyfikat Jana Pawła II.

Perełki zbierane są w kilku kategoriach.

  1. Dzieła powstałe z inspiracji św. Jadwigi Królowej

Co roku wybierane są najlepsze dzieła lub twórcze inicjatywy, które nagradzane są ‘Perełką św. Jadwigi Królowej’

 

  1. Konkurs ‘Perełki św. Jadwigi Królowej’ ogłoszony przez the Queen Jadwiga Foundation dla szkół z Rodziny Szkół im. św. Jadwigi Królowej

Co roku wybieranych jest 10 uczniów ze wszystkich szkół z Rodziny. Uczniowie-kandydaci do perełki powinni spełniać następujące warunki:

- być szczególnie uzdolniony w jakiejś dziedzinie
- osiągać bardzo dobre wyniki w nauce
- stawać w obronie słabszych
-  wykazywać inicjatywę w pomocy uczniom mniej zdolnym
- wykazywać duże zaangażowanie w życie Kościoła Katolickiego

Warunek 5-ty jest konieczny. Z pozostałych czterech, wystarczy spełnić dwa. W oparciu o proponowane kryteria opracowany został szczegółowy regulamin przez Panie Małgorzatę Grzankowską i Lidię Krzyżosiak.

 

  1. Studenci

Co roku wybierani są studenci którzy osiągają najlepsze wyniki i są zangażowani w życie Kościoła Katolickiego

Zakupione przez QJF perełki są przesyłane co roku na ręce Ks. Kardynała S. Dziwisza do Katedry Wawelskiej i posłużą do wykonania repliki racjonału.

Perełka-Statuetka św. Jadwigi Królowej

Co roku przyznawane są Perełki-Statuetki dla 3 laureatów ‘perełek’ z ubiegłego roku (w kategorii ‘Dorosłych’).

Perełki- Statuetki dla uczniów i studentów przyznawane są dla trzech najwybitniejszych laureatów ‘perełek’.

LaureaciPerełek-statuetekotrzymują ‘Life membership’ w the Queen Jadwiga Foundation.

 

PEREŁKI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 2005

PEREŁKI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 2006

PEREŁKI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 2007

PEREŁKI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 2008

PEREŁKI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 2009

PEREŁKI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 2010

PEREŁKI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 2011

PEREŁKI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 2012

PEREŁKI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 2013

PEREŁKI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 2014

PEREŁKI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 2015

PEREŁKI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 2016

 

 

 

 

 

Back

Address:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia