Prawdziwe oblicze represji w Polsce

Wniosek do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Prześladowanie w Polsce to potwornie manipulowany temat. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych obsadzany jest nadal ludźmi, którzy wywodzili się z różnych  ugrupowań, które były odpowiedzialne za komunistyczne zbrodnie. Do dzisiaj niewiele się zmieniło i dalej ludzie, którzy tam pracują mają za zadanie utwierdzać nas w przekonaniu, że zbrodnie komunistyczne to zbrodnie popełniane do roku 1989. Tego typu manipulacja to bardzo planowo prowadzona zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu. Po zdradzieckim układzie okrągłego stołu, kiedy to komuniści wraz z układem mafijnym semickiego KOR i sprzeniewiercy solidarności odzyskali władzę, terror i zbrodnie to dalszy etap tego komunistycznego ‘przewrotu’. To właśnie w tym czasie komuniści i ci, którzy nagle zmienili szyld na działaczy Solidarności, mogli mordować bezkarnie w wielu przypadkach posługując się formułą 'Rise and kill first'.

Żądamy usunięcia zapisu , że rok 1989 jest rokiem po którym nie można już dochodzić roszczeń w związku ze zbrodniami komunistów i ich wspólników, którzy wspólnie tworzyli rządy okrągłostołowej mafii. Żądamy zaprzestania prześladowania w Polsce tych, którzy nigdy nie zgodzą się na uznanie rządzącej mafii okrągłostołowej i wynikającego z tego potwornego prześladowania i terroru. Zwracamy sie do hierarchów kościoła o nie popieranie mafijnego układu okrągłostołowego, ludzi odpowiedzialnych za masowe wypędzania z polski, zbrodnie i terror, ludzi podających się w wielu wypadkach za ruch "narodowo-katolicki"  prowadzący potworny terror, mający na celu wyniszczenie  narodu polskiego Polaków Słowian Katolików. 

Żądamy przywrócenia do pracy na uniwersytecie państwa Leś i zaprzestanie dalszego prześladowania  jak też odszkodowania za poniesione straty, nie tylko materialne.

Zamieszczamy wniosek wysłany do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o przyznanie statusu represjonowanego. Ten wniosek wysyłany jest już kolejny raz. Pracownicy USKOR-u nie mają prawa poniżać tych, którzy tyle wycierpieli z rąk oprawców komunistycznych jak też ich wspólników - mafii okrągłostołowej.

Jako katolicy zwracamy się do hierarchów kościoła katolickiego aby nie popierali zbrodni dokonywanych w imię "wolnej Polski"  przez mafijny układ. My Katolicy w Polsce najbardziej odczuwamy terror psychiczny powodowany bardzo przychylną polityką Episkopatu Polski w stosunku do prześladowań, zbrodni i wypędzeń z kraju. W okresie Wielkiego Postu czas na opamiętanie i pokutę i nawrócenie, jednakże w Kościele Katolickim musi to być sprawą każdego, bez wyjątku i specjalnych klauzul uprzywilejowania trwania w grzechu.

 

 

 

 

  

Copyright the Queen Jadwiga Foundati 

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia