Perła świętej Jadwigi Królowej

Polsko Ojczyzno moja

Tyś więcej niż zdrowie

Nigdy Cię nie utracę

Bo się kocham w Tobie

Jednym z głównych celów QJF jest promocja polskiej kultury. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni ogromnymi zaniedbaniami w prezentacji dzieł polskiej kultury przez kolejne ekipy rządowe a w szczególności tzw. działaczy polonijnych. Lansowanie przez owe środowiska amatorskich twórców prymitywnej kultury ludowej powoduje ogromne spustoszenie w świadomości Australijczyków którzy postrzegają nasz Naród poprzez tego typu prymitywne twory. Nie jest też przypadkiem, że niektórzy księża tak mocno angażują się w tego typu antypolskie widowiska zaniedbując swoje duszpasterskie obowiązki. Jest rzeczą oczywistą iż aby prowadzić działalność na niwie kultury trzeba posiadać dużą wiedzę w tym zakresie jak również mieć odpowiednie wykształcenie. Ktoś kto posiada minimalne wykształcenie w dziedzinie turystyki lub ‘teologi’ zdobyte na jednym z podrzędnych australijskich uniwersytetów (o bardzo antypolskim nastawieniu) nie może rościć sobie prawa do dyktowania nam Polakom co jest a co nie jest wartością polskiej kultury. Podobnie polskie szkoły sobotnie prowadzone przez przypadkowe osoby bez odpowiednich profesjonalnych kwalifikacji mogą wyrządzić więcej szkody aniżeli pożytku w przekazywaniu przywiązania i miłości tak do polskiej kultury jak też i do polskiego Narodu.

W sytuacji tak ogromnego zaniedbania ‘polonijnych działaczy’ jak również potwornej dyskryminacji w Australii QJF w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło przygotowania do wielkiego kulturalnego wydarzenia w Australii jakim będzie wystawa trzech polskich Mistrzów: J. Matejki, St. Wyspiańskiego i J. Malczewskiego. Chociaż mamy w Polsce wielu twórców zasługujących na to aby ich prace były znane nie tylko na obszarze Polski to jednak tacy mistrzowie jak Matejko, Wyspiański czy też Malczewski w pierwszym rzędzie powinni znaleźć trwałe miejsce wśród twórców światowego dorobku artystycznego. Twórczość J. Matejki to unikalne zjawisko w całym obszarze światowego atystycznego dorobku. To nie tylko czczy nacjonalizm jak to niektórzy ‘para-europejczycy’ czy też postkomuniści chcieliby widzieć ale wyraz ogromnej miłości i przywiązania do naszego polskiego Narodu utrwalonej na płótnie i nie mających sobie równych w żadnym innym twórczym dziele. St. Wyspiański jeden z najbardziej wszechstronnie utalentowanych polskich artystów, mimo iż był na krótki czas pod wpływem satanistyczno-masońskiego prądu ‘bratania się z ludem’ potrafił jednakże w swej twórczości ukazać niebezpieczeństwa tego ‘ludowego’ pierwiastka. J. Malczewski to przedstawiciel polskiego symbolizmu ukazujący między innymi eschatologiczny wymiar jednego z głównych narzędzi rolniczo-militarnych używanego do odzyskania niepodległości przez wiedzinych na manowce ‘zuchów’ w sukmanach. Prorocze ukazanie do czego tego typu odzyskanie wolności prowadzi odczuliśmy podczas ekscesów J. Szeli a ostatnio w jeszcze nie zakończonej bolszewizacji naszej słowiańskiej rasy jak też naszego polskiego Narodu.

              

Wystawa ta będzie poprzedzona wystawą lamp naftowych prezentujących dokonania polskich twórców przemysłu naftowego. Jak zapewne wszystkim wiadomo my Polacy nigdy nie uzyskaliśmy żadnych środków z przywłaszczanych przez różne firmy odkryć i wynalazków polskich twórców przemysłu naftowego, który dzisiaj stanowi podstawę rozwoju ogromnych gałęzi przemysłu. Podobnie nasza Rodzina nigdy nie otrzymała żadnych odszkodowań za rabunkową ekspoatację złóż znajdujących się na terenach naszej posiadłości.    

W ramach przygotowań do wystawy pragnęlibyśmy również wystawić w Australli operę ‘Straszny Dwór’. W Australi samo wspomnienie o polskiej operze powoduje w niektórych środowiskach australijskich wyraz (delikatnie mówiąc) ‘nie smaku’. Rasizm a w szczególności ‘rasizm kulturowy’ powoduje iż w Australii próba wystawienia opery Moniuszki wydaje się być najbarziej nieosiągalnym marzeniem, a tym samym przedsięwzięciem na miarę QJF-u. Należy zauważyć że Opera Australia nie zatrudnia śpieawków polskiego pochodzenia chyba że na pozycji ‘skrzypaczek’ (tzn. do otwierania skrzypiących dżwi). Ponoć nie mamy głosu. Tak to prawda, my mniejsczość polska w Australii, dzięki grupie sowicie odznaczanych ‘polonijnych działaczy’ nie mamy głosu nie tylko w tej sprawie ale również w bardzo wielu podstawowych sprawach dotyczących naszych żywotnych interesów. Dla ‘polonijnych bosów’ najważniejszym problemem jest oczywiście utrzymanie nazwy litewskiego bohatera ‘Kościuszko’ na nienaszym pagórku i wyłudzenie pieniędzy na kolejną młodzieżowo-harcerską frajdę.

Jan Matejko

Stanisław Wyspiański

Jacek Malczewski

Wystawa ‘Lampy Naftowe – wkład polskiej myśli w tworzenie zrębów cywilizacji XXI wieku’ w Australii

Opera ‘Straszny dwór’ S. Moniuszki w Australii

 

 

 

Home

Address:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia