Description: Description: Description: image001             Description: Description: Description: image002 

 

QJF

 

 

Description: Description: C:\00000000000000000000000_NOWE_WWW\www_Backup_01.2018\glownwImage\JADWWAW.JPG

Św. Jadwiga Królowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piszą o nas

 

Utwór muzyczny "Pieśń o św. Jadwidze Królowej”, skomponowany przez prof. Lesia, to wybitne dzieło, które doczekało się opracowania naukowego przez dr Agnieszkę Kodzis-Sofinską z Uniwersytetu Wrocławskiego. Opracowanie to zostało zaprezentowane na międzynarodowej konferencji. W tym opracowaniu naukowym, autorka przedstawia analizę tak treści jak również swego rodzaju analizę psychologiczną wyczuwalną z treści utworu (cytat):

 “… it is not difficult to notice that the song is referring to problems of Polonia being deprived of the possibility of living in the Fatherland. The first verse of the song gives strong evidence that indicates that the living far away from the country of birth is the very traumatic experience. Author is referring to Jadwiga Andegawenska (Anjou) who came to the Cracow from far away and by this he is finding the relation with the situation of the young Queen from the far away Country and the situation of people forced to live in far away from Poland. In this context it is not a surprise that the portrait of Queen Jadwiga is quite different from portraits of the Queen that could be found in the other authors’ songs. And although she is steel in this song the beautiful woman with the characteristic gentle smile, the most significant are her deep fight, prayers and closeness to the Christ cross and her peaceful politics. ….”

 

Kodzis-Sofińska, Agnieszka: Królowa i Święta. Postać Jadwigi Andegaweńskiej w pieśniach i hymnach. W: Szyndler, Anna (red.): W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, Tom II  Częstochowa 2010, s. 367-375.

 

RZECZPOSPOLITA BYŁA I BĘDZIE PO

WSZE CZASY

 

21 czerwca 2012 Informacje, Polska Radio Maryja

Wbrew wszelkim zakusom ?naszych przyjaciół”, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nie uda się nikomu ponownie wymazać z mapy świata. Dziś jesteśmy świadkami tego, jak polski rząd na czele z minister szkolnictwa stara się wszelkimi sposobami ograniczyć polskiej młodzieży nauczanie historii, by konsekwentnie ostatecznie zlikwidować je całkowicie. Założeniem ?naszych przyjaciół” i obecnego rządu jest, by polska młodzież nie czuła się zobowiązana do kontynuowania tak wspaniałej, a zarazem tak tragicznej historii naszego narodu, a poczuła się Europejczykami, i którą to kompletnie nie powinno obchodzić, skąd są i kim powinni być.

Dlatego właśnie dziś, nakazem chwili jest przypominanie naszej młodzieży wszędzie, gdzie można i jak można, pięknych kart naszej historii, a szczególnie przypominanie wspaniałych postaci naszej polskiej Rodziny.
Jedną z takich akcji podjął polski patriota mieszkający w dalekiej Australii
prof. Zbigniew Leś założyciel i dyrektor The Queen Jadwiga Foundation, której zadaniem jest wieczna pamięć o tej, jakże wspaniałej polskiej Królowej św. Jadwidze. To z jego inicjatywy co roku {a szczególności co 5 lat} w dniu 8 czerwca w Katedrze Wawelskiej w Krakowie jest organizowana piękna uroczystość z okazji kolejnego jubileuszu kanonizacji Królowej Polski. Uroczystość ta jest poprzedzona zjazdem szkół, które noszą imię św. Jadwigi. Pierwsza taka uroczystość odbyła się 5 lat temu z okazji 10 rocznicy kanonizacji polskiej królowej. Druga, mimo wielu trudności stwarzanych przez obecne władze, odbyła się pomiędzy 30 maja a 8 czerwca 2012 r. z okazji 15-lecia kanonizacji.
Nie trzeba chyba przytaczać życiorysu tej wspaniałej postaci, jakże ważnej dla historii Polski, która:
swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu” (z książki “Święta Jadwiga Królowa” Marka Balona, str. 48)
I tak, pomimo tych wyżej wspomnianych różnych trudności, udało się, i w dn. 30 maja do pięknego Krakowa zawitały, w piękne stroje z pradawnych czasów które dumnie wraz ze swoimi opiekunami wkroczyły do Katedry Wawelskiej na uroczystą mszę św. koncelebrowaną przez kilku księży z głównym celebrantem ks. biskupem Janem Szkodoniem. Przekazał on słowo od Metropolity Krakowskiego ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, a następnie wygłosił homilię, w której przypomniał życie i dzieła św. Jadwigi Królowej. Udzielił wskazówek przybyłym dzieciom i młodzieży, skierował również do wychowawców i rodziców kilka słów o wychowaniu opartym na wartościach chrześcijańskich i odpowiedzialności związanej z wychowaniem młodego pokolenia.
Następnie, po zakończeniu Mszy św., uczestnicy uroczystości procesyjnie przeszli pod Czarny Krucyfiks przy ołtarzu z relikwiami naszej Patronki i wspólnie odmówili modlitwę do św. Jadwigi Królowej. Po modlitwie ks. prałat wręczył uczniom statuetki Perełki 2012. Konkurs perełki organizowany jest co roku z inicjatywy państwa mgr Magdaleny Leś i prof. Zbigniewa Lesia, dyrektora QJF.

Ksiądz prałat wręczył również Skarb Wiary krzyżyk ze szmaragdem (inicjatywa QJF) Królowej Roku Agnieszce Przybyszewskiej z KLH w Otwocku.
Byłem zarówno na uroczystości 30 maja, jak i 8 czerwca, i jestem pewny, że ta młodzież i ich wychowawcy nigdy nie pozwolą na to, by ponownie można było kiedykolwiek wymazać Rzeczypospolitą z mapy świata. I Polska będzie po wsze czasy Polską.
Specjalne podziękowanie należy się panu profesorowi Zbigniewowi Lesiowi, który, mimo że mieszka w Australii, to jednak serce ma tu, na polskiej ziemi.

Na koniec przytoczę modlitwę do św. Jadwigi z książki “Święta Jadwiga Królowa autorstwa Marka Balona:

Święta Jadwigo
Święta Jadwigo!
Królowo trzech połączonych narodów:
Polskiego, ruskiego i litewskiego.
Świątobliwa i bogobojna Pani,
Która słyniesz różnymi cudami,
Któraś była opiekunką i orędowniczką wszystkich sierot,
Ubogich i nieszczęśliwych,
Któraś tak kochała kraj swój,
Żeś dla szczęścia tego kraju
I dla rozszerzenia wiary prawdziwego i jedynego Boga
Wszystko poświęciła;
Do Ciebie udaje się z prośbami mymi,
Racz je wysłuchać i wstawić się za nimi
Do Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Boga Ojca.
Przede wszystkim upraszam Cię, Święta Jadwigo!
Byś Ojczyźnie mojej kochanej dała szczęście,
Jakiego pod Twoim używała panowaniem.
Dla siebie zaś proszę o dodanie mi siły
I mocy, bym zawsze wypełniał przykazania Boże.
Bo cóż mi pomoże choćbym i świat cały pozyskał,
Jeślibym w zbawieniu duszy mojej choć najmniejszy
Uszczerbek miał ponieść.
Raczej niech wszystko stracę,
A niech się za przyczyną Twoją, św. Jadwigo Królowa
Polska, z Najświętszym i Najłaskawszym Jezusem Chrystusem
Zobaczę w widzeniu owym błogosławionym na wieki.
Amen.
Lwów 1867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated: 20 July 2019

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation