QJF Multimedia & Recording Studio

Dwa pierwsze utwory przygotowane były w ramach inauguracyjnych badań QJFMRC.

Pieśni o świętej Jadwidze Królowej

PesnNew.wav (słowa, muz. i wyk., Z.Les)

PIEŚŃ_1    (muz. i wyk., Z.Les)

PIEŚŃ_2    (słowa: St. Wyspiański, muz. i wyk., Z. Les)

PIEŚŃ_3    (słowa: M. Skwarnicki, muz. i wyk., Z. Les)

Pieśni

Królowej Anielskiej śpiewajmy (wyk. Z.Les)

Co jest najważniejsze (wyk. Z.Les

Cichy zapada zmrok (wyk. Z.Les)

Opera "Królowa Jadwiga" - pierwsze próby

Próbka z opery "Queen Jadwiga" (słowa, muz. i wyk. Z.Les)

Fragment_opery_4 (muz. i wyk. bestie w robotniczych uniformach)

Chopin dla Królowej

Chopin1 (wyk. Z.Les)

Chopin2 (wyk. Z.Les

mazurek1  (wyk. Z.Les)

mazurek2  (wyk. Z.Les)

Poezja śpiewana

Smutno mi Boże (słowa: J. Słowacki, muz. i wyk. Z.Les)

Mury (słowa: Jacek Kaczmarski, (wyk. Z.Les))

Rzeka (wyk. Z.Les)

Modlitwa (muz. B.Okudżawa, wyk. Z.Les)

słońce (słowa K. Baczynski, wyk. Z.Les)

Wysocki (słowa i muz. W. Wysocki, wyk. Z.Les)

 

HOME

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

Address:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142, Australia