Paintings Polonia and Grunwald

Obraz „Polonia” nawiązuje do symbolicznego przedstawienia Polski jako kobiety w obrazach Matejki, Malczewskiego i Wyspiańskiego i jest próbą syntetycznego ujęcia wizualnego ekwiwalentu polskości. Obraz „Grunwald” nawiązuje do proroctwa św. Jadwigi Królowej przepowiadającego klęskę zakonu krzyżackiego

 

 

     

                                         1                                                                            2

 

Lampy naftowe

Obrazy z motywem lamp naftowych tworzone były w kontekście mającej się odbyć w Melbourne wystawy lamp naftowych.

 

 

   

                     1                                                                        2

 

 

Zamki

Artystyczna kompozycja zamków jest bardzo ważnym elementem tworzonych artystycznych ujęć zamków w tle symetryczno -fraktalowej tkanki filozoficznego przekazu. Zamki,a w szczególności malownicze ruiny od stuleci stanowiły wdzięczny artystyczny motyw malowanego pejzażu. Pejzażowe tło,które niekiedy stanowiło centralną część artystycznego przekazu nadawało szczególnie silny element symbol icznego przesłania.W proponowanej artystycznej wypowiedzi zamek,a w szczególności jego ruiny,osadzony jest w kontekście tła gdzie symetryczne geometryczne formy przetykan e są fraktalowym złożonym wizualnym wzorem.Fraktal jako ilustracja działania dynamicznego systemu gdzie niezorganizowana forma zwana chaosem nawiązuje do symbolicznej interpretacji walki dobra ze złem czy też prapoczątku i śmierci,stanowi środek artystyczny wizualnej wypowiedzi pozwalający na tego typu filozoficzno-artystyczną syntezę.Z drugiej strony symetria a w zasadzie symetryczne figury to nawiązanie do porządku osadzonego w kontekście jasnych reguł zwanych prawami geometrycznymi.Ta odwie czna walka dobra ze złem to zalążek władzy ukons tytuowanej na bazie prawa egzekwowanego przez ziemski wymiar sprawiedliwości zmaterializowanej w postaci władcy czy też zastępów rycerskich i niebotycznych zamkowych forty fikacji. Ten prapoczątek tworzonego świata wyłaniającego się z otchłani chaosu,reguła upchnięta w zaułek ledwie zauważalnego uniwersum,tworząca zręby tego co dzisiaj jawi się jako bezmiar kosmosu,ten Boski akt twórczy ma swe dopowiedzenie w twórczym akc ie wolnej woli zdanej na igrasz kę tych potężnych żywiołów życia i śmierci.Architektoniczny element twórczego aktu oblekającego nieokrzesany żywioł bezkształtnej formy w geometryczną bryłę prawa nadającego oku możność rozpoznania zamysłu architekta,to źródło różnorakich architektonicznych trendów pozostawiających w sp adku zamkowe budowle nie ulegające historycznej ani hilacji. Nawet zamkowe ruiny stanowią zapis tego odwiecznego zmagania przeciwstawnych sił.Walka,wojna, śmierć ten fraktalowy wątek,tragizm i zarazem piękno bohaterskich czynów to tło tej zamkowej epopei.Architektoniczny zamysł,prawo,władza , piękno dzieła budowniczych zamkowych konstrukcji a przy tym wszczepianie geometrycznych reguł matematycznych figur w kamienne bloki budowlanego materiału to przekaz życia i objawionego prawa.To nawiązanie do interpretacyjnego klucza zamieszczonych w książce kompozycji obrazowych ma na celu zachęcenie czytelnika do postrzegania przekazu artystycznego poprzez pryzmat głebokiej filozoficzno -symbolicznej warstwy ikonograficznej. Ta swego rodzaju ikono-hermeneutyka to próba wieloaspektowego ukazania zamku jako symbolu władzy i strażni ka wartości.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation