Paintings Polonia and Grunwald

Obraz „Polonia” nawiązuje do symbolicznego przedstawienia Polski jako kobiety w obrazach Matejki, Malczewskiego i Wyspiańskiego i jest próbą syntetycznego ujęcia wizualnego ekwiwalentu polskości. Obraz „Grunwald” nawiązuje do proroctwa św. Jadwigi Królowej przepowiadającego klęskę zakonu krzyżackiego

 

 

     

                                                                                                                  

 

Lampy naftowe

Obrazy z motywem lamp naftowych tworzone były w kontekście mającej się odbyć w Melbourne wystawy lamp naftowych.

 

 

   

                                                                                            

 

 

Zamki

Artystyczna kompozycja zamków jest bardzo ważnym elementem tworzonych artystycznych ujęć zamków w tle symetryczno-fraktalowej tkanki filozoficznego przekazu. Zamki, a w szczególności malownicze ruiny od stuleci stanowiły wdzięczny artystyczny motyw malowanego pejzażu. Pejzażowe tło, które niekiedy stanowiło centralną część artystycznego przekazu nadawało szczególnie silny element symbolicznego przesłania. W proponowanej artystycznej wypowiedzi zamek, a w szczególności jego ruiny, osadzony jest w kontekście tła gdzie symetryczne geometryczne formy przetykane są fraktalowym złożonym wizualnym wzorem. Fraktal jako ilustracja działania dynamicznego systemu gdzie niezorganizowana forma zwana chaosem nawiązuje do symbolicznej interpretacji walki dobra ze złem czy też prapoczątku i śmierci, stanowi środek artystyczny wizualnej wypowiedzi pozwalający na tego typu filozoficzno-artystyczną syntezę. Z drugiej strony symetria a w zasadzie symetryczne figury to nawiązanie do porządku osadzonego w kontekście jasnych reguł zwanych prawami geometrycznymi. Ta odwieczna walka dobra ze złem to zalążek władzy ukonstytuowanej na bazie prawa egzekwowanego przez ziemski wymiar sprawiedliwości zmaterializowanej w postaci władcy czy też zastępów rycerskich i niebotycznych zamkowych fortyfikacji. Ten prapoczątek tworzonego świata wyłaniającego się z otchłani chaosu, reguła upchnięta w zaułek ledwie zauważalnego uniwersum, tworząca zręby tego co dzisiaj jawi się jako bezmiar kosmosu, ten Boski akt twórczy ma swe dopowiedzenie w twórczym akcie wolnej woli zdanej na igraszkę tych potężnych żywiołów życia i śmierci. Architektoniczny element twórczego aktu oblekającego nieokrzesany żywioł bezkształtnej formy w geometryczną bryłę prawa nadającego oku możność rozpoznania zamysłu architekta, to źródło różnorakich architektonicznych trendów pozostawiających w spadku zamkowe budowle nie ulegające historycznej anihilacji. Nawet zamkowe ruiny stanowią zapis tego odwiecznego zmagania przeciwstawnych sił. Walka, wojna, śmierć ten fraktalowy wątek, tragizm i zarazem piękno bohaterskich czynów to tło tej zamkowej epopei. Architektoniczny zamysł, prawo, władza, piękno dzieła budowniczych zamkowych konstrukcji a przy tym wszczepianie geometrycznych reguł matematycznych figur w kamienne bloki budowlanego materiału to przekaz życia i objawionego prawa. To nawiązanie do interpretacyjnego klucza zamieszczonych w książce kompozycji obrazowych ma na celu zachęcenie czytelnika do postrzegania przekazu artystycznego poprzez pryzmat głebokiej filozoficzno-symbolicznej warstwy ikonograficznej. Ta swego rodzaju ikono-hermeneutyka to próba wieloaspektowego ukazania zamku jako symbolu władzy i strażnika wartości.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation