The QJF Research Centre for Computer Aided Learning

Dyrektor: mgr Magdalena Les

QJF Research Centre for Computer Aided Learning (QJF-RCCAL) jest oparte na badaniach dotyczących projektowania i zastosowania dydaktycznego oprogramowania. Celem QJF-RCCAL jest prowadzenie oryginalnych badań naukowych zogniskowanych na badaniu różnych aspektów zastosowania dydaktycznych programów w edukacyjnym procesie. Te badania są prowadzone przy ścisłej współpracy QJRIU, QJF Art&Science Gallery i QJFCMR i umiejscowione są w kontekście nowego paradygmatu uczenia się w celu pełniejszego zrozumienia egzystencjalnej wartości otaczającego nas świata. W tym podejściu duży nacisk jest położony na rolę wizualnego myślenia w procesie uczenia jak również w procesie rozwiązywania problemów.

Lista projektów QJF-RCCAL

1. New epistemologically oriented educational software design in the context of the visual thinking capabilities of the Shape Understanding System

2. Visual understanding in designing explanatory process of the educational software

3. Edukacyjne Oprogramowanie

4. Psychometryczna analiza testów przy użyciu modelu Rascha

Dalsza część jest opisana w języku angielskim za co przepraszamy naszych czytelników. W niedługim czasie całość będzie opracowana w języku polskim.

Lista publikacji związanych z prowadzonymi projektami

 

BACK                              HOME                        NEXT

Address:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia