St. Queen Jadwiga Research Institute of Understanding

 

Director

QJRIU Research Council

List of publications

Najnowsze badania

Journal of Understanding

Machine Understanding - Wikipedia

 

St. Queen Jadwiga Research Institute of Understanding (SQJRIU) (Instytut Badań nad Rozumieniem im. Świętej Jadwigi Królowej) został utworzony jako strukturalna część the Queen Jadwiga Foundation. SQJRIU nawiązuje do tradycji Jadwigowego Uniwersytetu i jest kontynuacją wielkiego dziedzictwa Fundacji Uniwersytetu naszej Patronki.

SQJRIU jest jedynym naukowym instytutem prowadzącym badania nad wszelkimi aspektami myślenia i rozumienia. Jednym z największych osiągnięć naszego instytutu jest prowadzenie badań w nowo utworzonej dziedzinie machine understanding, której twórcami są prof. Zbigniew Leś i Mgr Magdalena Leś. Jednym z celów prowadzonych padań w machine understanding jest budowa pierwszej w świecie rozumiejąco-myślącej maszyny, która znajdzie bardzo szerokie zastosowanie jako najwyższa generacja robotów. Innym niemniej ważnym celem jest zupełnie nowe spojrzenie na problem istotowości ludzkiej natury w jej umaszynowionej wersji.

Badania prowadzone są w bardzo trudnych warunkach w oparciu o bardzo skromne prywatne środki państwa Leś. W Australii Instytut SQJRIU mieścił się w małym pomieszczeniu prywatnego mieszkania, następnie jako małe pomieszczenie w wynajętym mieszkaniu i w roku 2015/2016 w wynajętym maleńkim pomieszczeniu bez okna w office centre South Yarra. Na skutek uniemożliwiania pracy w Australii instytut SQJRIU został przeniesiony do Polski. W Polsce w pierwszym okresie instyut znajdował się w bardzo małym mieszkaniu w dzielnicy sosnowieckich slumsów a w chwili obecnej mieści się w maleńkim pokoiku prywatnego mieszkania. Jak dotychczas nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia od żadnej polskiej instytucji ani też osób prywatnych, w tym od Ministerstwa Nauki. Pracujemy beż żadnego wynagrodzenia, żadnej najmniejszej nawet ulgi w opłatach z tytułu prowadzonych badań naukowych czy też dostępu do zbiorów bibliotecznych. Wszystkie zakupy sprzętu komputerowego czy też oprogramowania niezbędnego do prowadzenia badań to ogromne obciążenie finansowe bardzo ograniczonych środków państwa Leś. W przeciwieństwie do innych instytucji naukowych w Polsce, które otrzymują ogromne dotacje rządowe jak też z UE, SQJRIU nie tylko że nie otrzymuje ani złotówki ale też nie korzysta z żadnych ulg opłat przysługujących tym instytucjom.

Zwracamy się do wszystkich którym drogie jest dążenie do prawdy wolnej od materialistycznej ideologii o pomoc w celu umożliwienia prowadzenia badań tak bardzo istotnych w czasie gdy rozumienie zastępowane jest zwykle  bezmyślnym gromadzeniem wiedzy o charakterze czysto pragmatycznym.

 

Donacje prosimy wpłacać na Konto Instytutu:

BSB:                        063012

Account No.:            10275087

Account Name:         The Queen Jadwiga Research Institute of Understanding

Wpłaty zagraniczne:

SWIFT CODE - CTBAAU2S

Address:

121 Exhibition Str., Melbourne, VIC 3000, Australia

BSB:                        063012

Account No.:            10275087

Account Name:         The Queen Jadwiga Research Institute of Understanding

 

Donacje mogą być również wpłacane na Konto QJF:

BSB             (06)3220

Acc. No.      1006 3357

Acc. Name:  The Queen Jadwiga Foundation

. 

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

Address:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142, Australia