8 CZERWCA 
SWIETO SW. JADWIGI KROLOWEJ

 

Wstępne propozycje obchodów 15-tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej

 1. uroczyste Msze św. w Krakowie, w Polsce i na całym świecie
 2. wysłanie do Papieża Benedykta XVI prośby o ogłoszenie św. Jadwigi Królowej Patronką Europy (Komitet Organizacyjny oraz parafie i organizacje z całego świata)
 3. wysłanie posłania do posłów i senatorów z prośbą o umieszczenie portertu św. Jadwigi Królowej, jako patrona Polski i patrona polityków, w Sali Sejmowej.
 4. wydanie i wznowienie książek o św. Jadwize Królowej w wydawnictwach QJF-u, w wydawnictwach polskich i zagranicznych
 5. wydanie kolejnej książki dedykowanej św. Jadwidze Królowej z QJRIU przez Springer Verlag.
 6. wydanie albumu „Zamki szlaku św. Jadwigi Królowej” inaugurującej otwarcie szlaku św. Jadwigi Królowej
 7. wydanie kolejnego numeru Journal of Understanding z okazji rocznicy kanonizacji
 8. zaprezentowanie wybranych minerałów i kamieni szlachetnych z kolekcji im. Strzeleckiego na wystawie w Krakowie, do projektowanego ołtarza św. Jadwigi Królowej
 9. prezentacja wyników badań nad budową systemu rozumienia minerałów „Domeyko” w kontekście historyczno-naukowo-teologicznego wymiaru
 10. konkurs na najpiękniejszy bukiet św. Jadwigi Królowej wśród kwiaciarni nie tyko krakowskich
 11. wystawa portretów i pamiątek po Królowej Jadwidze jak również współczesnych obiektów przejawów kultu św. Jadwigi Królowej (przy ul. Kanonicznej)
 12. wystawa dorobku szkół jadwigowych związanego z szerzeniem kultu św. Jadwigi Królowej (przy parafii św. Jadwigi Królowej, Kraków)
 13. wydanie opracowania uaktualnionych zbiorów archiwum św. Jadwigi Królowej
 14. wykłady w Krakowie organizowane przez PAT (Uniwersytet JanaPawła II)
 15. wyklady z cyklu „QJF lecture” w Melbourne
 16. wystawa na Zamku Królweskim na Wawelu poświęcona św. Jadwidze Królowej; przywrócenie wyglądu komnaty św. Jadwigi Królowej (kurza stopka) do wygladu z okresu w którym żyła Królowa Jadwiga połączone z wystawą rycerskich zbroi i przedmiotów kunsztu rycerskiego
 17. przedstawienie na Zamku Królewskim lub na placu zamkowym „Czasy św. Jadwigi Królowej” w którym zaprezentowane zostaną wybrane utwory literackie, muzyczne, arie z opery św. Jadwiga Królowa jak również pieśń „św. Jadwiga”. Przedstawienie to rozpocznie się hymnem Bogurodzica. Wybrane pieśni rycerskie w wykonaniu chóru Wojska Polskiego będą stanowiły ogromną atrakcję dla słuchaczy
 18. walce z Wiednia i muzyka z Budapesztu dla św. Jadwigi Królowej (Rynek Krakowski)
 19. uroczysty wjazd św. Jadwigi Królowej do Polski jako inauguracja szlaku św. Jadwigi Królowej od Barwinka do Krosna
 20. Konkursy tak w szkołach jadwigowych jak też wśród artystów i studentów
 21. zaproszenie i uroczyste przyjęcie przedstawicieli rodów królewskich: książe Filip i księżna Letizja z Hiszpanii
 22. zaproszenie wybitnych polityków europejskich
 23. wydanie okolicznościowych znaczków, medali, kartek etc.

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation