8 CZERWCA 
SWIETO SW. JADWIGI KROLOWEJ

Święto św. Jadwigi Królowej

8 czerwca 2013

W związku ze zbliżającym się świętem św. Jadwigi Królowej rozesłane zostały zaproszenia do włączenia się do uroczystego obchodzenia tego święta do ośrodków polonijnych całego świata jak też do Senatu RP. Przyklad naszego zaproszenia zamieszonego w ośrodku polonijnym Kaliforni (USA) pokazuje jak Pani Wawelska podbija serca Ameryki.

W Polsce we wszystkich parafiach p.w. św. Jadwigi Królowej, w katedrze wawelskiej w Krakowie, jak również w ośrodkach mniejszości polskich na świecie odprawiane były uroczyste Msze święte w dniu 8 czerwca z okazji święta św. Jadwigi Królowej.

Msza święta w Katedrze św. Patryka w Melbourne

 

Widok ogólny na katedrę św. Patryka w Melbourne

W Australii św. Jadwiga Królowa staje się coraz bardziej znana za sprawą działalności informacyjnej naszej fundacji. 8 czerwca jest dobrą okazją do przypomnienia społeczności australijskiej o św. Jadwidze Królowej jako świętym Kościoła Katolickiego który patronuje politykom, studentom jak również jest patronem naszego Narodu. Katedra melberneńska, która nosi imię irlandzkiego patrona św. Patryka jest niejako naturalnym miejscem obchodzenia święta Patronki naszego Narodu. Katedra umiejscowiona w pobliżu środowiska uniwersyteckiego (Melbourne University, Australian Catholic University) jak również w pobliżu Parlamentu i Rządu Wiktoriańskiego, jest miejscem gdzie spotykają się na modlitwie tak pracownicy uniwersytetów, studenci jak również parlamentarzyści i członkowie rządu. Mamy nadzieję że św. Jadwiga Królowa wkrótce podbije serca tych środowisk i na stałe zagości w pięknej melberneńskiej katedrze.

 

Widok rozmodlonych australijczyków pokazuje że św. Jadwiga Królowa staje się świętym całego Kościoła Katolickiego. Co nas najbardziej cieszy to fakt że św. Jadwiga Królowa trafia do serc dzięki przykładowi grupy katolickiego laikatu.

Jak co roku, w dniu 8 czerwca odprawiona została Msza św. w katedrze św. Patryka w Melbourne. W tym roku mimo wielu utrudnień obchodzilśmy ten dzień święta naszej ukochanej Patronki w katedrze św. Patryka w Melbourne. W katedrze odmawialiśmy nowennę do św. Jadwigi Królowej przy głównym ołtarzu w połączeniu z codzienną mszą św o godz 13-tej. Nowenna Jadwigowa stwarza piękny modlitewny nastrój, ubogaca refleksją nad znaczeniem Jadwigowej świętości i uczy podążać za przykładem Pani Wawelskiej. W tym roku po raz pierwszy w katedralnym biuletynie ukazało się zaproszenie na mszę św. w dniu 8 czerwca na którą zapraszaliśmy polityków australijskiej sceny politycznej, ludzi nauki i studentów. Jest to bardzo znaczący wkład mniejszości polskiej w kreowaniu kulturowego środowiska Melbourne zogniskowanego na wartości płynące z Katedralnego Wnętrza. Nasze wysiłki wydobywania katedralnej monumentalności ewangelicznego przekazu i przepajania atmosfery melbourniańskiego manhatanu kojącym tchnieniem katedralnej obecności zdają się przynosić oczekiwane owoce. Jednakże, zbyt nikłe docenianie znaczenia Jadwigowego zaproszenia przez katedralne władze zaczyna niepokoić. Nadchodzące wybory w Australii naznaczone złowrogą antychrześcijańską nowomową polityków liberalno-lewicowych to znaczące wyzwanie dla katedralnego głosu sumienia, Katedry naturalnie predysponowanej do tego typu uwrażliwienia sumień i to nie tylko ze względu na idealne wręcz umiejscowienie Katedry w samym sercu politycznej melbourniańskiej infrastruktyry. Zaproszenie polityków to bardzo łatwo czytelny Jadwigowy akcent aksjologicznej wskazówki dla wyborców jak również bardzo czytelny przekaz dla polityków, demokratycznego ponoć kraju, wschłuchujących się w nie tak przecież ciche wołanie o normalność. Zabrakło plomiennego kazania przywołującego przykład Jadwigi, Króla jakże innego od tego co dzisiejszy australijski polityczny motłoch reprezentuje. A być może o to właśnie chodzi w tej lewicowej „ewangelizacyjnej” australijskiej walce z ... biedą, jak na ironię w najbogatszym kraju na świecie. Ten brak ojcowskiej troski o rozświetlenie mroków przedwyborczej kampanii światłem ewangelicznej mądrosci dczuwamy jako swego rodzaju zdradę tych, którzy ustanowieni są po to aby wołać gromkim głosem o opamiętanie, szczególnie w dniu święta Patrona polityków.

Bardzo wzruszającym momentem, historycznie bardzo znaczącym, było odśpiewanie hymnu Bogurodzica po zakończeniu Mszy św. w dniu 8 czerca. Mimo wczesnej pory na mszy św. zgromadziło się wielu Melbournian w tym pracownicy rządu stanowego jak również ludzie nauki i studenci. Jako mniejszość polska stanowiliśmy rzeczywiście widoczną mniejszość jednakże dającą się łatwo zauważyć i co najważniejsze usłyszeć. Dźwięki pieśni Bogurodzicy wzmacniane pogłosem katedralnego wnętrza przywoływały odgłosy minionej Jadwigowej epoki, epoki królewskiej mądrości, rycerskich cnót i męstwa. Nie raził brak powojennych kombatantów czy też młodzieżówki w harcerskich chałatach. Dla nich to inne bogi którym służą i inne obyczje – zapożyczone. Dziwi jednakże postawa tych, którzy odpowiedzialni są za prowadzenie spolszczanie na zajęciach szkoły sobotniej. W PRL-u nauczyciele histerii po kursie markso-leninowskiej ideologicznej histeriozofii zmuszani byli do naucznia historii z pominięciem w zasadzie całej naszej historycznej przeszłości. Nie dziwił więc fakt, że w tym czasie o św. Jadwidze Królowej mogliśmy się dowiedzieć tylko z literatury katolickiego podziemia. Wart więc zadać pytanie, kto dzisiaj płaci i zmusza do zamieniania historii i kultury polskiej uczonej ponoć na lekcjach szkoły sobotniej na harcersko-kibucowskie collage ideologii i fałszu. Jeżeli szkoła sobotnia pomija tak wiele znaczących p[ostaci polskiej kultury w tym św. Jadwigę Królową to jaki jest cel utrzymywania tego typu przybytków depolonizowania. Kto jest odpowiedzialny za tego typu histeryczną manipulację?

W niedzielę w podczas Mszy św. w Richmond, mimo naszych uprzednich próśb, nie zostało wspomniane ani słowem o naszej św. Jadwidze Królowej, mimo że również przed Mszą św. modliliśmy się głośno parafrazą słów poety Wyspiańskiego „św.Jadwigo Królowo niech się twe serce nie smuci, ty dla tej Polski jesteś perłą..  módl się za nami. Po zakończeniu mszy św. poprosiliśmy o odśpiewanie Bogurodzicy, która to została brutalnie przerwana hałturzeniem na organach siostry zakonnej z ośrodka z Essendon. Siostra ta, uwikłana w tworzenie programu szkoły sobotniej, ścisły wspólpracownik działacza społecznego w „sutannie” (czuje się nieswojo w niej)  niejakiego Słowika - rocznik 68, może mieć duży wpływ na depolonizację młodego pokolenia, zwłaszcza że jej znajomość historii i kultury polskiej podobnie jak jej duchowego przywódcy jest na poziomie szkól specjalnych swego czasu tak bardzo w Polsce popularnych.

 

Msza święta w Katedrze na Wawelu, Kraków, Polska

W dniu 8 czerwca 2013 została odprawiona uroczysta Msza św. w Katedrze na Wawelu w Krakowie o godz. 12. W tym roku piękne czerwone róż od QJF został ‘wplecione’ w piękną kompozycję kwiatową przygotowaną przez panią M. Kuś. Staje się już tradycją składanie czerwonej róży na ołtarzu naszej ukochanej Patronki.

  

  

Mszę św. koncelebrowaną odprawił ks. Infułat Dariusz Raś – Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej, Proboszcz Katedry Wawelskiej – Ks. Prałat Zdzisław Sochacki i inni księża.. Piękne kazanie ks. Infułata Rasia na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych na Mszy św.

 

Jak co rozku QJF przyznała siedem „statuetek- perełek” w kategorii dorośli i uczniowie. Wręczenia „statuetek- perełek”. dokonał ks. Infułat Dariusz Raś.. W 2013 roku laureatami zostali: Ks. Prałat Zdzisław Sochacki - Proboszcz Katedry Wawelskiej, pani Małgorzata Soboltyńska – przedstawicielka Polonii z Węgier, pani dr Joanna Borowicz, p. Joanna Rasjka – studentka z WSG w Bydgoszczy oraz uczniowie: Małgorzata Kucharska z III LO w Inowrocławiu, Maciej Rodak z Gim. w Luborzycy i Weronika Sroka z SP w Rabie Wyżnej. Serdecznie gratulujemy laureatom.

 

  

W tym roku po raz trzeci miało miejsce wręczenie skarbu wiary na ręce obecnej Królowej Roku Zosi Szczygielskiej.. Wręczenia dokonał ks. Infułat Dariusz Raś. Skarb wiary, krzyżyk z kamieniem szlachetnym (w tym roku z czerwony turmalin) przekazywany jest co roku Królowej Roku jako zapewnienie że wiara jest najcenniejszym skarbem jaki młody człowiek może otrzymać w procesie edukacyjnym.

 

 

Przyjmuje się piękna tradycja składania róż na ołtarzu św. Jadwigi Królowej w katedrze wawelskiej w Krakowie. W tym roku wyjątkowo okazale prezentował się różany kobierzec tkany sercami młodzieży i wyrażający wielką miłość do naszej Pani Wawelskiej.

Wybór Królowej Roku 2013/2014

 

W tym roku wybór Krolowej Roku odbył się 8 czerwca o godz. 9 rano w auli klasztoru Księży Misjonarzy na Stradomiu.. Wszystkie kandydatki prezentowały się doskonale i jury miało bardzo trudne zadanie. Laureatką została Weronika Kurowska ze SP w Szczyrku. Gratulujemy nowo wybranej królowej i życzymy spełnienia wszystkich marzeń, opieki św. Jadwigi Królowej jak również tego aby ten rok jej panowania był dla nas wszystkich rokiem szczęśliwym. Dziękujemy wszystkim królewnom i życzymy aby w następnym roku św. Jadwiga Królowa obdarowała je tytułem Królowej Roku.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do tego że święto św. Jadwigi Królowej było obchodzone tak urczyście.

 

.

 

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation