QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

 

Wystawa Lamp Naftowych

 

Lampa naftowa to nie tylko źródło światła ale również symbol rozumowego poznanie często zwanego oświeceniem. Oświecenie, termin który nabrał tak pejoratywnego znaczenia na skutek obłędnego zaślepienia rolą rozumu fanatyków materialistycznego nurtu francuskiego „oświecenia” oznacza w głównej mierze głębsze rozumienie otaczającego świata na skutek nabycia określonej wiedzy. Dzięki wynalazkowi naszego rodaka I. Łukasiewicza możliwe było oświetlenie tak pałaców książęcych jak też laboratoriów, bibliotek czy też domów gdzie możliwe było nabywanie wiedzy poprzez czytanie książek w wieczornym czasie. Lampa naftowa mimo że używana jako środek oświetlenia często bywała dziełem i stanowiła część estetycznego wystroju tego czy innego wnętrza. Lampa naftowa to również symbol nowego żródła energii jakim od czasu wynalazku I. Łukasiewicza stała się ropa naftowa. Pionier przemysłu naftowego w tym twórca przemysłu przetwórczego położyl podwaliny pod tak prężnie rozwijający się przemysł motoryzacyjny i chemiczny. Pierwsze rafinerie budowane przez Łukasiewicza w Ulaszowicach koło Jasła czy też Polance koło Krosna stanowią ogromny wkład polskich pionierów przemysłu naftowego w rozwój tak wielu dziś istniejących gałęzi przemysłu. Pierwsze szyby Bóbrki i Wietrzna stanowiące zalążek nowoczesnych kopalni ropy naftowej były dziełem Łukasiewicza i jego współpracowników i stanowiły o znaczniu polskiej myśli technicznej w ówczesnym zaborze austriackim. W tym tak trudnym dla Korony Polskiej okresie, w mrokach niewoli, światło lampy naftowej znaczącej narodziny przemysłu naftowego dzięki twórczemu wysiłkowi polskich twórców pozwalało wierzyć że naród polski będzie w stanie rozświetlić drogę prowadzącą do niepodległości. Tak jak kiedyś nasza Królowa Jadwiga przemierzała szlak od przełęczy dukielskiej aby osuszyć łzy narodowi tonącemu w pożodze wojennej okresu bezkrólewia tak też w ponurym czasie utraty niepodległości blask lampy naftowej ukazywał drogę rychłego powrotu władcy na polski tron. Niestety nie była to droga którą katolicki naród wiedziony przez jakobińskich przywódców zechciał kroczyć. Miast wiary, mądrości i szlachetności wybrano prymitywne hasła „wolności”, „równości” i „braterstwa” uprzedzając tym samym okres kiedy to te same terminy wypisywane na sztandarach polskich komunistów świętujących powstanie PRL-u pozwalały na zupełną dewastację polskiej kultury i co się z tym wiąże polskiego narodu. Tylko lampa naftowa mimo że okres jej użyteczności dawno się skończył wciąż urzeka swym pięknem i ukazuje że użyteczność jako wyznacznik materializmu przemija, piękno które przynależy do prawdziwych wartości nigdy nie zginie. Dzieje polskiego przemysłu naftowego ukazują jeszcze jeden bardzo ważny aspekt ludzkiej działalności. Otóż w Polsce tak w okresie międzywojennym a w szególności Polsce postperelowskiej utrzymuje się wręcz mityczna wiara w sprawczą moc robotniczych mas. Warto zauważyć, że przez tak długi czas złoża ropy spokojnie zalegały w głębinach podziemnych złóż i mimo ogromnej ilości potencjalnych robotników nie przysparzały nikomu żadnej korzyści. Ogromna rzesza galicyjskich chłopów żyła w potwornej nędzy i na nic się zdały sukmany czy też kosy na sztorc stawiane. Pożary powodowane przez chłopskich przywódców takich jak Szela niszczyły i tak bardzo niewielki majątek narodowy. Pożary zaś płonących szybów naftowych stawały się nadzieją na nadejście okresu dobrobytu i bogactwa dla katolickiego ludu mamionego satanistycznymi ideologiami „oświeconego” zachodu. Tak, to właśnie myśl tego niezmordowanego pioniera jakim był Łukasiewicz pozwoliła na wydźwignięcie się ludności tego regionu z nędzy i upodlenia. To nie ukrywany przez katolickich Górali (w Poroninie) twórca Imperium Zła ubogacał lud ale ten, którego lampa naftowa posłużyła do oświetlenia szpitala podczas wykonywania trudnej operacji, udostępniał bogactwo które posłużyło do tworzenia dzisiejszych zdobyczy cywilizacyjnych. W okresie średniowiecza Polska Królowa Jadwiga budowała szpitale których rozmach i wyposażenie dzisiaj wprawiają w osłupienie (szpital w Bieczu) tak też Łukasiewicz dostarczał nie tylko oświetlenia ale również torował drogę myśli i dostarczał surowca dla tak szybko rozwijającego się przemysłu farmaceutycznego.

 

 

1.      Przygotowania

2.      I. Łukasiewicz

3.      Propozycja wystawy

HOME

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia