8 CZERWCA 
SWIETO SW. JADWIGI KROLOWEJ

 

WYSTAWA 2009

“Św. Jadwiga Królowa – rozumienie przez piękno, piękno rozumienia”

Melbourne, the Pastoral Centre przy kościele św. Franciszka

6 – 18 październik 2009

“Święta Jadwiga Królowa – rozumienie przez piękno, piękno rozumienia”

W dniu 6 października 2009 odbyło się otwarcie wystawy z okazji 625 rocznicy koronacji Jadwigi na Króla Polski. Z tej okazji dostaliśmy bardzo miłe życzenia od zaproszonych osób, które nie mogły przybyć na otwarcie wystawy. Między innymi od Arcybiskupa D. Harta, Gubernatora Wiktorii, Ambasadorów i Konsulów w tym szczególnie miłe od Ambasadora i Konsula polskiego. Otwarcie w bardzo miłym kameralnym gronie kolegów z Uniwersytetu Melberneńskiego i Wiktoriańskiego Rządu było okazją do zapoznania się z dorobkiem QJF-u i życiem i osiągnięciami św. Jadwigi Królowej. 

Na wystawie zostały zaprezentowane ostatnie prace artystyczne z cyklu „makro-mikro świat”. Były również zaprezentowane dwa obrazy związane z przygotowywanymi wystawami lamp naftowych i trzech polskich mistrzów: Matejki, Malczewskiego i Wyspiańskiego. Obraz „Polonia” nawiązuje do symbolicznego przedstawienia Polski jako kobiety w obrazach Matejki, Malczewskiego i Wyspiańskiego i jest próbą syntetycznego ujęcia wizualnego ekwiwalentu polskości. Obraz „Grunwald” nawiązuje do proroctwa św. Jadwigi Królowej przepowiadającego klęskę zakonu krzyżackiego. Przykład projektu plakatu na otwarcie wystawy lamp naftowych nawiązuje do przygotowywanej wystawy lamp naftowych. Seria „bukiety Królowej Jadwigi” pokazuje wybrane przykłady obrazów tworzonych z uprzednio fotografowanych kompozycji kwiatowych poświęconych św. Jadwidze Królowej.

Zawsze przy św. Jadwidze Królowej

  

Manager wystawy, kurator i przedstawiciel zakonu przy kościele św. Franciszka

  

Profesor Instytutu Badań nad Rozumieniem im. Św Jadwigi Królowej Z. Les wśród profesorów z Uniwersytetu Melberneńskiego i przedstawicieli Rządu Wiktoriańskiego

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation