Boże Narodzenie 2020

„Mędrcy świata, złość okrutna – Dziecię prześladuje...”

 

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia najpiękniejszych marzeń w nadchodzącym 2021 Roku

życzy w imieniu the Queen Jadwiga Foundation

Prof. Zbigniew Leś

Dyrektor QJF

 

 Bóg wkraczający w świat zakrzątnięty poszukiwaniem ziemskich prawideł wspartych na ułudzie prawdy rugującej nieomal każdy skrawek pewnego gruntu Bożych przykazań, pragnie wskrzesić wiarę, nadzieję i miłość skrą miłosierdzia rodzącego się Króla spowitego w pieluszki i wywyższonego uniżonością Betlejemskiej groty. Niechże ten jedyny w swoim rodzaju moment czasowego zapoczątkowania Nowego Przymierza rozświetli mocą blasku betlejemskiej gwiazdy wieść o tym, że Królestwo Boże jest jedynym wzorem w oparciu o który jest możliwe tworzenie arcydzieła ziemskiego społecznego ładu, będąc przy tym gwarancją zabezpieczenia przed ześliźnięciem się w przepaść barbarzyństwa i zbrodni samostanowienia ludzkiej nieokiełznanej pychy, skrytej pod postacią abakusowej szarady. Niech w czasie wirusowej pożogi zatryumfuje miłość, uosobiona w rodzącym się Zbawicielu, przeistaczająca boleść smutku w ogrom radości przenikniętej nadzieją usłyszenia przecudownych pieni anielskiego chóru, ogłaszającego pokój ludziom dobrej woli. Niech radosna wieść o narodzeniu Chrystusa napełni bezmiar kosmicznej przestrzeni rozweselając każdy, kwarkowy niemalże, łut metafizycznej kwantowości, dając zapowiedź zwycięstwa Bożej szczęśliwości nad pozorem i infantylizmem materialistycznej uciechy. Niech Korona Polska zrodzona Jadwigowym przymierzem unijnego współistnienia bratnich narodów zabłyśnie znów przecudownym światłem błogosławieństwa rączką Bożej Dzieciny i tak jak niegdyś, w przestworzach historii, mocą potęgi wiary, męstwa i miłości Bogurodzicy, stanie się skrą zapoczątkowującą zwrot ku radości unijnego przymierza, zespolonego z Nowym Przymierzem Chrystusowego wkroczenia w dzieje świata ludzkiego. Niech każda Polska Rodzina zazna szczęścia spotkania Chrystusa jednoczącego nas wszystkich przy wigilijnym stole, przy którym niech nie zabraknie miejsca dla tak wielu wypędzonych z Ojczyzny, którym tak naprawdę, mimo powrotu, nie dane jest, tak do Ojczyzny, jak też do unijnej wspólnoty, powrócić. Niech echo pięknych radosnych polskich kolęd przełamie wszelkie bariery wrogości i stanie się zapowiedzią braterskiego pojednania, nie zapominając przy tym o zadośćuczynieniu.  Życzymy wszystkim, aby te święta Bożego Narodzenia, jak też nadchodzący Nowy Rok 2021, stały się zapowiedzią spełnienia najpiękniejszych marzeń prowadzących do szczęścia, w zdrowiu i w poczuciu kochania i bycia kochanym.

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation