SQJRIU

KRÓTKA BIOGRAFIA

 

LISTA PUBLIKACJI

 

 

 

Prof. dr Zbigniew Leś

Dyrektor SQJRIU

Mam ogromną przyjemność powitać Państwa w naszym instytucie St. Queen Jadwiga Research Institute of Understanding (SQJRIU). Szeroko pojęte Rozumienie to nowa dziedzina badań naukowych, która obejmuje problemy badawcze dotyczące teorii nauczania i uczenia się, poznania, rozwiązywania problemów, myślenia lub rozumienia, które to jako niekiedy niezalene dziedziny wiedzy bardzo szybko się rozwijają. Nie tylko tzw. naukowe problemy, ale także, co jest tak bardzo znaczące, wiele problemów filozoficznych, może być rozpatrywanych z punktu widzenia teorii rozumienia. Rozumienie jest jedną z form poznawczych ludzkich zdolności, która odgrywa zasadniczą rolę w nieomal każdej formie  ludzkiej działalności.  Celem SQJRIU jest tworzenie odpowiedniego środowiska do prowadzenia badań naukowych nad wszystkimi aspektami rozumienia.

Rozumienie rosnącej w zastraszającym tempie ilości wiedzy naukowej wymaga bardzo nowego podejścia do weryfikacji nowych faktów naukowych w kontekście wiedzy z innych, niekiedy bardzo szybko powstających, dyscyplin naukowych. Dlatego też opracowywane nowe metody nauczania/uczenia się, które będą zastosowane w ramach istniejących systemów edukacyjnych, będą musiały być oparte na wynikach nowych badań prowadzonych w zakresie rozumienia faktów naukowych i teorii z różnych dziedzin nauki prowadzonych w SQJRIU.

Jednym z celów badań prowadzonych w SQJRIU jest zaprojektowanie i zbudowanie myślącej maszyny, która będzie imitować sposób ludzkiego myślenia i rozwiązywania zadań. Myśląca maszyna należy do najbardziej złożonej i zaawansowanej generacji robotów humanoidalnych, które znajdą zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Myśląca maszyna już dzisiaj staje się wielkim wyzwaniem dla filozofów, którzy będą musieli przewartościować i uściślić  wiele aspektów zagadnień filozoficznych związanych z antymetafizycznym, materialistycznym podejściem nie tylko do rozumienia ale też do istoty ludzkiej natury. Zwłaszcza zaś problem ograniczoności ludzkiego umysłu w zakresie rozumienia jawi się jako centralny problem wyników badań nad rozumieniem.

W świetle badań naukowych nad rozumieniem i nad budową myślącej maszyny, nie ma miejsca w nauce na zredukowanie istoty ludzkiej tylko do myślącej maszyny, która zaistniała na drodze prymitywnej materialistycznej ewolucji. Warto też podkreślić, że nigdy w historii badań naukowych naukowcy nie byli postawieni przed tak złożonym problem, które jest wyzwaniem nie tylko dla prymitywnego materializmu poznawczego co w głównej mierze  upomnienie się o przywrócenie metafizycznych dociekań dotyczących ograniczeń rozumowego (naukowego) poznania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated: 20 July 2020

Copyright the Queen Jadwiga Foundation