image001           image002

 

QJF

 

 

 

PRZEŚLADOWANIE

 

 

Prześladowanie w Polsce przed wypędzeniem z Polski

 

Prześladowanie - okres studiów

 

Dyskryminacja i prześladowanie w miejscu pracy (Uniwersytet Śląski)

 

Prześladowanie w Australii jako kontynuacja prześladowania w Polsce

 

Poniżające badania medyczne prowadzone przez Ambasadę Australijską w Polsce

 

Not fully recognized professional degrees

 

Zaniżanie profesjonalnych kwalifikacji

 

Dyskryminacja na Melbourne University – MSc, PhD

 

Dyskryminacja w miejscu pracy –  Melbourne University

 

Dyskryminacja Praca Doktorska - AGH Kraków

 

Zamachy na nasze życie

 

Uniemożliwianie prowadzenia działalności QJF

 

Wybory lokalne

 

Body Corporate

 

Prześladowanie w Polsce po powrocie z  wygnania:

 

Rabunek mienia i kradzieże

 

Dyskryminacja i nie przywrócenie do pracy (Uniwersytet Śląski, AGH)

 

 

 

 

   

 

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA – PRZEŚLADOWANIE

 

Działalność QJF jest inspirowana wielkimi osiągnięciami św. Jadwigi Królowej.  Św. Jadwigi Królowa była koronowana jako Król Polski, służyła Koronie Polskiej i jako genialny polityk w sposób bardzo znaczący przyczyniła się do tego, że państwo polskie jako unia polsko-litewska (Korona Polska) stało się najznamienitszą potęgą ówczesnej Europy. Ogromna zasługa Jadwigi w tym wspaniałym dziele politycznego geniuszu to nie tylko małżeństwo z Jagiełłą i zapoczątkowanie unii polsko-litewskiej, czy też chrzest Litwy, ostatniego pogańskiego kraju w Europie, ale przede wszystkim genialne wyczucie politycznego klimatu epoki i polityczne decyzje erygujące wielkość i znaczenie Korony Polskiej. Działalność QJF inspirowana wielkimi osiągnięciami św. Jadwigi Królowej nie może być pozbawiona politycznego zaangażowania z wypracowaniem formy działalności, która byłaby zgodna z Jej politycznym przesłaniem i w jakimś stopniu nawiązywała do Jej genialnych politycznych rozwiązań. Nie jest łatwo wczuć się w klimat epoki a jeszcze trudniej przewidzieć to co może nastąpić. A przecież wielcy polityczni wizjonerzy, do których nasza Jadwiga należała, zawsze projektują swe polityczne oczekiwania w mroki przyszłości rozświetlonej tylko nieznacznie geniuszem ich wizjonerskiej myśli, kładąc podwaliny pod to co dopiero nastąpi, w oparciu o ważność aksjologicznego fundamentu. Dzisiejszy świat, jakże inny w tym materialnym aspekcie od tego świata św. Jadwigi Królowej, świata rodzącej się dopiero kultury kształtowanej przez uniwersyteckie naukowe poszukiwanie prawdy, jednakże nie tak jak dzisiaj odartej z jakiejkolwiek metafizycznej grudki niepokoju i niezachwianej wiary w Bożą Opatrzność. Dlatego też nie mogło być Jadwigi, Jadwigi wielkiego polityka bez tej ikonicznej już dzisiaj Jadwigowej modlitwy pod krzyżem. Czy jest możliwe aby w dzisiejszym świecie fałszywej demokracji, potwornej medialnej manipulacji, zbrodniczych ideologii i infantylno-lewicowych herezji, polityk nawiązujący do sposobu uprawiania polityki wzorowanej na genialności i głębokiej wierze naszej św. Jadwigi Królowej, mógł zaistnieć, szczególnie w kraju tak obłudnej hipokryzji jak dzisiejsza, pookrągłostołowa Polska? Ruch Narodowy św. Jadwigi Królowej to próba szukania odpowiedzi na to tak bardzo istotne pytanie.  

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

 

 

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA:

 

St. Queen Jadwiga's National Movement

 

 

St. Queen Jadwiga’s Pearl

Description: C:\00000000000000000000000_NOWE_WWW\www_Backup_01.2018\glownwImage\PER2.BMP

 

Protest against the politics of Polish Government

 

Protest against the politics of Australian Government

 

 

Some most important political proposals

 

Fighting for obtaining recompense for all damage to the QJF and QJF members

 

LIST OTWARTY

 

Premier  Morawiecki, Min. Gowin (bez odpowiedzi)

 

Poseł Tomasz Poręba (bez odpowiedzi)

 

Nasz Dziennik (bez odpowiedzi)

 

Min. Schetyna (bez odpowiedzi)

 

List otwarty Prezydent RP

 

List otwarty do Rektora i Senatu UJ