QJF PRESS

    

QJF PRESS P

 

QJF Biuletyn

 

Rządowe Granty

-       2009  

 

Author’s meeting

 

International Journal of Understanding

 

image005

 

 

 

 

 

 

 

 

QJF PRESS

 

 

Wydawnictwo QJF Press ma szczególnie na uwadze promowanie wzrostu zainteresowania literaturą historyczną i artystyczną. Przyjmuje, że książka historyczna powinna zawierać nie tylko informacje dotyczące wydarzeń historycznych ale również odnosić się w pewien sposób do przeszłości.

W czasach średniowiecza, ręcznie pisana książka, charakteryzowała się dużą ilością ilustracji i dekoracji, malowanych lub rysowanych najczęściej w jaskrawych kolorach, co było główną formą artystycznej ekspresji w tamtych czasach. Tego typu książki noszą nazwę iluminowanych manuskryptów.  Najważniejszymi celami prezentowanego projektu są: opracowanie nowej artystycznej metody ilustrowania (opracowanie nowej metody tworzenia szaty graficznej książki) wydawanych książek, zaproponowanie nowej techniki projektowania szaty graficznej książki, badanie związku między tekstem i ilustracją w książce, oraz promowanie wzrostu zainteresowania tak literaturą historyczną jak i artystyczną (z zakresu sztuki).

Pierwsza wersja książki, opracowanej zaproponowanymi nowymi metodami i technikami, została wydana przed świętem św. Jadwigi Królowej (na 8 czerwca). Książka ta jest dostępna w QJF Kiosk

 

Wydawnictwo QJF Press ma także na celu promowanie nowej formy książki elektronicznej, wykorzystując do tego celu rezultaty najnowszych badań dotyczących rozumienia procesu wyjaśniania.  Tego typu książki będą się odznaczały przystępnymi sposobami prezentowania treści, mając jednocześnie na uwadze wykorzystanie różnych sposobów ułatwiających wykorzystanie "umiejętności" wyjaśniających książki. Przykładem wykorzystanie zaproponowanej metody projektowania książki elektronicznej jest wydana w formie elektronicznej książka “QJF as an inspiration of the life and achievement of  St. Jadwiga Queen of Poland”.

 

QJF Press ma także na celu wydawanie i promowanie książek naukowych publikujących wyniki badań dotyczących rozumienia. Na obecnym etapie, książki te są opracowywane i wydawane we współpracy z wydawnictwem Springer. W ramach tego projektu jest również wydawane przez QJF Press, w wersji elektronicznej, czasopismo naukowe the International Journal of Understanding.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated: 20 July 2019

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

 

KSIĄŻKI

 

“Scientific Landscape”

 

„Queen Jadwiga”

 

„Queen Jadwiga’s Bouquets”

 

„St. Jadwiga’s Trail: Castles”

 

Electronic Books:

„Image Understanding and Aesthetic Evaluation”

 

„Machine Understanding – Human Understanding”